Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Beş Noktadan Yıllık Ortalama

  Genel bir eğilim elde etmek üzere, bir yıllık süre içinde, beş ayrı zamanda alınan değerlerin aritmetik ortalaması.
 • Beklenmeyen Giderler, Ek Masraflar

  1) Yakıt ücretleri, kur farkları vb. unsurlar (Bu durum, normalden önemli farklılıklar gösteren fiyatlar oluştuğunda ve taşıyıcının fiyatın neden değiştiğini belirtmek istemesi hâlinde uygulanır.). 2) Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar, navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabir fiyat şeklindedir. Örneğin; toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.).
 • Basin

  Doğal ya da yapay olarak tarama ile oluşturulmuş kapalı ya da yarı kapalı su alanları.
 • B Kanalı

  İkinci kalite ürünler ile birinci kalite ürünlerden yeniden değerlendirme veya geri kazanım yoluyla elde edilen ürünlerin satıldığı kanal.
 • Bekleyen Sipâriş

  Bkz: Backorder Bkz: Backorder Bkz: Backorder Bkz: Backorder Bkz: Backorder Bkz: Backorder
 • Bekleyen Sipâriş

  Müşteriye zamanında teslim edilemeyen, bekleyen ürün sipârişi.
 • Balya

  Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi).
 • Balya Kapasitesi

  Gemi tümüyle balya yüklerle yüklendiğinde taşıyabileceği tam balya yükü cinsinden kapasitesi (Tam balya yükünden küçük hacimler hariç tutulur).
 • Baltık Kuru Yük İndeksi

  Demir cevheri, bakır, çelik, kömür, gübre vb. kuru yük taşıma (navlun) ortalama ücretlerini gösteren indeks (Bu indeks, merkezi Londra'da bulunan, yaklaşık 200 yıllık geçmişi bulunan, denizcilik sektörünün bağımsız veri sağlayıcısı konumudaki Baltık Borsası tarafından yayımlanmaktadır.).
 • BAMECA

  Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinin kısaltması.
 • Boş Gemi Sözleşmesi

  Salt geminin kiralandığı ve mürettebatın kiralayan tarafından organize edildiği sözleşme.
 • Barkod, Çubuk Kod

  Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi-boşluk kombinasyonları.
 • Bira Oyunu

  İlk kez 1960’larda Massachusetts Institute of Technology(MIT)’nde Sterman tarafından uygulanmış, kamçı etkisinin daha iyi anlaşılması amacıyla oynatılan, basit bir tedarik zincirindeki şirketlerin birbirleriyle nasıl çalıştığını açıklayan, zincirin çeşitli aşamalarındaki tedarikçi, üretici, toptancı ve perakendeci rolündeki oyuncuların gerekli gördükleri kararları almakta serbest olduğu ve genellikle stok ve stoksuzluk maliyetlerinin en azlanmaya çalışıldığı, bilgisayarlı veya bilgisayarsız olarak oynatılabilen, sipariş alme ve verme dışında oyuncular arasındaki iletişimin ilk seferde yasaklandığı bir oyun.
 • Bant Konveyör

  Yüklerin bir motor tarafından hareket ettirilen kauçuk, çelik veya tel örgüden yapılmış bantlar yardımıyla taşındığı konveyör.
 • Büyük Taşıma Çuvalı

  Toz ve taneli ürünlerin ambalajlama, taşıma ve depolama yapılabilmesi için polipropilen iplerin dokunması ile oluşturulmuş, lamineli veya laminesiz kumaşlardan üretilmiş, yüksek taşıma kapasitesine (200 kg ile 2.000 kg arasında) sahip, doldurma ve boşaltma kolaylığı olan, kolay taşınabilir, sanayi tipi büyük çuval.
 • Büyük Veri

  1) Medya, blog, fotoğraf, video, log, office dosyaları vb. değişik kaynaklardan toplanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş şekli. 2) Excel veya diğer standart programların kapasitesinden daha büyük miktardaki veri.
 • Bisiklete Bin ve Devam Et

  Farklı bir taşıma aracı ile gelip bisiklete binerek devam etme sistemi.
 • Biyokütle

  Karbon içeren her türlü bitkisel veya hayvansal atıklardan oluşan organik maddeler.
 • Black Sea Economic Cooperation

  1992'de kurulan Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan uluslararası kuruluş.
 • Blok Zincir

  Tedarik zincirindeki farklı şirketler arasında oluşturulan, her türlü veri değişimi içeren, bunu tüm zincir üyelerine yayımlayarak onlarında veri tabanlarında gerekli değişiklikleri yapmasına ve verilerin aynı zamanda güncellenmesini olanak veren bloklardan oluşan zincir.
 • Blok İstifleme

  Yüklerin, raf kullanılmadan, bir plân dahilinde zemin üzerinde üst üste ve düzgün bir şekilde istiflenmesi.
 • Bloke Edilmiş Yer

  Depolama yerinin bakım-onarım vb. nedenlerle, depolama yapılmaması için engellenmesi.
 • Bloke Stok

  Ürünün son kullanım tarihinin geçmesi, karantinaya alınması vb. nedenlerle ürüne erişimin engellenmesi.
 • Bolero Konşimentosu

  Geleneksel konşimentonun elektronik versiyonu.
 • Baş İtici Pervane

  Geminin baş tarafında ve ona dik konumda olan, gemiye ileri geri yönde değil, yan yönde hareket veren pervane.
 • BRIC Ülkeleri

  Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ülkelerinin kısaltması.
 • BSEC Bölgesi

  Bkz: Black Sea Economic Cooperation
 • Bulut Bilişim

  Bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan ve uzaktan erişilen hizmetlere verilen genel ad (Temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin, bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir biçimde bilişim ağı üzerinden kullanılmasıdır. Bir ürün değil hizmet türüdür).
 • Bitmiş Araç

  Otomotiv sektöründe yurtiçinde üretilen veya ithal edilen üretimi tamamlanmış araç.
 • Bilgisayar Destekli Üretim Yönetimi

  Endüstriyel üretim süreçlerinin izlemek, düzenlemek ve iyileştirmek üzere bilişim teknolojilerinin kullanımı.
 • Bilgisayar Destekli Üretim Yönetimi

  Bkz: Computer-Aided Production Management
 • Bileşik Yıllık Büyüme Oranı, Düzeltilmiş Getiri Oranı

  Yatırım fonu veya tahvil gibi bir yatırımın, 5 ilâ 10 yıllık bir dönemini içeren oran (Yatırım büyüme oranını, istikrarlı bir hızda artmış gibi varsayarak, yıllık bileşik bazda ölçmesi nedeniyle "düzeltilmiş getiri oranı" olarak da tanımlanır).
 • Birleştirme

  1) Ürünün daha önce konulduğu lokasyona bakarak yer varsa oraya yerleştirilmesi. 2) Eğer ürün birden fazla lokasyonda mevcut ise ve olanak varsa yapılan birleştirme işlemi.
 • Birlikte Lojistik

  Çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak lojistik süreçleri geliştirmek, hızı ve izlenebilirliği artırmak, dağıtım maliyetlerini verimli yönetmek için oluşturulan yenilikçi platform.
 • Belirlenen Noktada Teslim

  Satıcının sattığı malları belirlenen varma yerinde taşıma aracından boşaltmadan alıcıya teslim ettiği uluslararası teslim kuralı.
 • Beyan Tutarı

  Göndericinin beyan ettiği mal değeri.
 • Bağımlı Talep

  Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler).
 • Boyutsal Ağırlık

  Yükün ağırlık ile hacminin karşılaştırılarak, gerektiğinde yükün boyutlarına ve istifleme kayıplarını dikkate alınan hacimsel ağırlık.
 • Başlatma

  1) Personel veya araçların müşterilere atanma prosedürü. 2) Faaliyetlerin başlatılması, 3) Taşıyanın operasyonu belirlenmiş olan starya süresinden önce tamamlanması halinde ödediği ücret.
 • Bütünlük İlkesi

  Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder).
 • Bırak ve Çek Taşıma Yönetimi

  Çekicinin yüklü konteyneri/yarırömorku varış yerine bırakması ve belli bir süre sonunda boş konteyneri/yarırömorku alması operasyonunun yönetimi. (Böylece çekicilerin sürekli olarak hareket halinde olması sağlanmaktadır.).
 • Bekleme Noktası

  Depolarda ekipmanın boşta olduğu zamanlarda bekleme noktası.
 • Bekleme Süresi

  Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süre.
 • Boş Kap Konumlandırma

  Boş kapların, fazla bulunduğu yerden, gereksinim duyulan yere taşınması.
 • Besleme Limanı

  Ana limanlardan gelen ve ana limanlara giden yükleri kendi bölgesine aktaran liman. (Sadece kendi hinterlandına hizmet eder.)
 • Besleyici Gemi

  Yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan genelde kapasitesi 1.000 TEU'dan az küçük tonajlı gemi.
 • Bitmiş Ürün İstifi

  Îmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.
 • Beşinci Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı (5PL)

  Müşteri ve tedarikçilere operasyonel lojistik hizmet uygulamaları sağlamak üzere genelde çok ajanlı yazılım programları kullanarak etkileşimli ve gerçek zamanlı iletişim ortamı sunmak için özel olarak tasarlanmış yazılım platformu oluşturan, araç, depo vb varlıkları olmayan şirket.
 • Birinci Parti Lojistik

  Nakliye şirketleri, liman işletmeleri, depolama şirketleri gibi belirli coğrafik bölgelerde belirli tür ürünlere yönelik veya belirli bir taşıma yöntemi ile tek tür hizmet veren şirket.
 • Bayrak

  Gemilerin hangi ülkeye kayıtlı olduğunu ifâde eden bez.
 • Büyükbaba Kuralı

  Gelecekteki durumlara uygulanmak üzere yeni bir kural belirlendiğinde, eski kuralın mevcut durumlara uygulanmaya devam edeceğine ilişkin istisna kuralı.
 • Brüt Envanter

  Hurda ve hatalı parçalar dikkate alınmadan, standart mâliyet üzerinden hesaplanan envanter değeri.
 • Bütünsel Yaklaşım

  Birbirleriyle ilişkin öğelerin bir arada değerlendirilmesi ile nesne özelliklerinin daha iyi kavranabileceğini kabul eden yaklaşım biçimi. (Sistem kuramı, ekoloji ve sosyoloji disiplinleri ile oldukça iç içe, parçalar arası bağlantıların bulunmasına dayalı sentez bazlı bir kavramdır). .
 • Bağımsız Talep

  Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı. (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça).
 • Bağımsız Ticaret Değişimi

  E-pazar alanı veya sanal ticaret ağında B2B ile eş anlamlı olarak kullanılan terim.
 • Bilgi Paydaşlığı

  Gerçek zamanlı iletişim ve tetikleyici bilgi paylaşımına dayalı olarak perakendeci, toptancı ve üreticilerin işbirliğinde bulunmasını sağlayan etkin tüketici yanıtı sistemi
 • Bütünleşik Lojistik

  İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin; toplam mâliyetin enazlanması, eşgüdümün arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi vb. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesi; şirket tedârik zincirini oluşturan tüm fonksiyonların tek bir süreç olarak yönetilmesi.
 • Bütünleşik Operatör

  Yükün teslim alındığı andan teslim edildiği ana kadar olan tüm süreci etkin planlama ve kontrol amacıyla kontrol eden şirket. (Daha ziyade havayolu taşımacılığında görülür.)
 • Baş Güverte; Ana Güverte

  Geminin baştan kıça uzanan en üstteki güvertesi.
 • Bakım-Onarım-İşletme Malzemeleri (BOİM)

  Satın alınan, ama bitmiş ürün içinde yer almayan, bakım, onarım ve işletme amaçlı malzemeler grubu.
 • Bir Kuşak, Bir Yol Projesi

  Çin Hükümeti tarafından desteklenen Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerini Avrupa'ya Orta ve Batı Asya üzerinden bağlayan ulaştırma koridoru. (Çin'den yüklenen konteynerlerin Kazakistan üzerinden demiryolu ile Hazar Denizine getirilmesi, Hazar Denizini denizyolu, Kafkasyayı tekrar demiryolu ile geçip tekrar denizyolu ile Türkiye'ye veya Avrupa ülkelerine gönderilmesi projesi gibi.)
 • Başüstü Konveyör

  Zemin yerine zemindeki ekipmanların üzerinde kalan tavan bölgesini geçiş için kullanan konveyör.
 • Bitirme İçin Topla

  Depo hacmi optimizasyonu açısında depodaki en az miktarda ürün bulunan lokasyonlardan ürün toplama yöntemi.
 • Bitki Sağlık Sertifikası

  Bitki veya bitkisel ürünlerin tehlikeli hastalık, zararlı maddeler, ilaç kalıntıları içermediği ve haşereden korunmuş olduğunu gösteren belge.
 • Birincil Kanal Üyeleri

  Tedârik zincirini yönetmek için kaynaklarını ayırmaya ve riski üstlenmeye hazır olan şirketler.
 • Boru Hatları

  Özel bâzı ürünler için kullanılabilen, ilk yatırımı yüksek, işletme giderleri düşük, yük güvenilirliği fazla ve genelde tek yönlü taşımacılığın gerçekleştirildiği borulardan oluşan hatlar.
 • Boşaltma Limanı

  Bkz: Port of Discharge
 • Boşaltma Limanı

  Yük ve/veya yolcuların gemi ve su taşıt araçlarından boşaltıldığı bir deniz terminal noktası.
 • Birincil Üretim Stratejisi

  Şirketin genellikle ürünlerinin %80 ve üstünü oluşturan kısmının üretim şeklini ifade eden üretim stratejisi.
 • Birincil Ambalaj

  Nihai tüketiciye satılırken ürünü çevreleyen ambalajdır. Ürünle doğrudan temas halinde olan konserve tenekesi, kavanoz, diş macunu tüpü, şişe vb. malzeme ile tamamlayıcı kapak, etiket vb malzemeleri kapsar.
 • Bilgi Talebi

  Bir ihale şartnamaesi ve iş tanımı çerçevesinde tedarikçiden işi yapış şekli çerçevesinde istenen bilgiler, soru listesi.
 • Bloke Stok

  Herhangi bir nedenle alımı engellenmiş rezervasyonlu stok
 • Boğaz

  İki kara parçası arasında uzanan geçit biçimindeki doğal su kanalı. (İki farklı noktadan deniz ulaşımını kolaylaştırdığı gibi, boğazların yetersiz kaldığı yerde insan eliyle kanallar açılmaktadır.)
 • Boş Alan

  Konteynerlerin içinde yüklemeden sonra kalan boşluk.
 • Birim Açıklık

  Depolarda raflarda ve istiflerde elleçleme kolayluğu sağlaması açısından bırakılan standart mesafe.
 • Birim Mâliyet

  Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.
 • Birim Yük

  1) Elleçleme işlemleri için birden fazla ambalajın biraraya getirildiği yük. (Örneğin palet üzerinde streçlenerek biraraya getirilmiş koliler). 2) Malzeme elleçleme ekipmanları tarafından, tek bir birim olarak taşınabilen herhangi bir malzeme öbeği. (Örneğin palet, kasa, balya vb.)
 • Birim Yük Aracı

  Birim yük elleçlemede kullnılan araç
 • Birim Yük Modeli

  Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.
 • Birim Dönüşümü

  Çoklu ölçü birimi ile çalışıldığında birimler arası yapılan dönüşüm. (Örneğin taşınan kasa sayısının, hacim cinsinden ifadesi).
 • Blok Tren

  1) Demiryolu taşımacılığında, çıkış ve varış yeri aynı olan ve bir katarın tüm kapasitesini dolduran yükleri taşıyan tren. 2) Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir).
 • Birleşmiş Milletler Komisyonu Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu

  Uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve modernleşmesini teşvik amacıyla 1966 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş komisyon.
 • Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

  1964 yılında kurulan özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunan uluslararası kuruluş.
 • Birimleştirme

  Yükün konteyner, kasa, koli, balya vb. biçimlerde aynı birim ile ifâde edilmesi.
 • Bağ Çözme

  Konteyner içindeki malın bağlarını çözme işlemi.
 • Boşaltma

  Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemi.
 • Boşluk

  Zemine depolamada hatalı istifleme sonucu oluşan boşluk.
 • Bölgeleme

  Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.
 • Bölgesel Toplama Yöntemi

  Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.
 • Bölgesel Depolama

  Ürünlerin devir oranına (hareket satılarına) göre farklı bölgelere konulması.
© MARSLOGISTICS