Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Capesize Gemiler

  Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalan gemi. (Bu gemiler açık deniz limanlarına hizmet verirler. Genellikle demir filizi ve kömür gibi hammaddeler taşırlar. Bu özellikleri sebebiyle, Cape Horn (Güney Amerika) ve Cape of Good Hope (Güney Afrika) üzerinden sefer yaparlar. Büyüklükleri 80.000-175.000 DWT arasındadır).
 • CMR Konvansiyonu

  Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen sözleşme.
 • CMR Karayolu Taşıma Belgesi

  CMR Anlaşmasına dayalı olarak, Uluslararası Karayolları Birliği (IRU) tarafından geliştirilen, karayolu taşımalarında kullanılan; birincisi göndericiye, ikincisi alıcıya ve üçüncüsü taşıyıcıya ait olmak üzere üç kopya düzenlenen standart belge.
 • ConRo Gemisi

  Alt güvertede araç, üst güvertede konteyner taşıyabilen gemi.
 • CMR Anlaşması

  Karayolu ile yapılan taşımalarda, farklı yasal düzenlemeleri içeren, tüm Avrupa ülkeleri ile diğer bâzı ülkelerin üye olduğu, 1956 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler anlaşması.
 • COTIF Konvansiyonu

  Uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme.
 • Coğrafi Kodlama

  Adres bilgilerinin harita üzerinde gösterimi.
 • Cenevre Konvansiyonu

  Eşyanın uluslararası karma taşınması hakkında Birleşmiş Milletler Cenevre Konvansiyonu (Bu konvansiyon, eşyanın tek bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde en az iki farklı taşıma aracıyla taşınmasına yönelik uluslararası hukukî çerçeveyi belirlemektedir).
 • Coğrafi İntermodal Yük Taşımacılığı

  Enerji, emisyon, maliyet ve karma yük taşımacılığı teslim özelliklerini değerlendirmek için geliştirilen ağ optimizasyon modeli işbirliği (Delaware Üniversitesi ve Rochester Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir) .
 • Cazibe Noktası

  Lojistik açısında avantajlar sağlayan lokasyon.
 • CMR Karayolu Taşıma Belgesi

  Bkz: CMR Road WaybillBkz: CMR Road WaybillBkz: CMR Road WaybillBkz: CMR Road WaybillBkz: CMR Road WaybillBkz: CMR Road Waybill
 • Ciro Edilmez Denizyolu Konşimentosu

  Gecikme durumlarında ek masraflarla karşılaşmamak için daha hızlı hareket edebilen ve kıymetli evrak konumunda olmayan denizyolu taşıma senedi.
 • Ceza

  Uygunsuzluk durumunda, sözleşmede belirtilen usûller çerçevesinde ödenen ceza miktarı.
 • Cephe giydirme raf sistemleri

  Bkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported Building
© MARSLOGISTICS