Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Lokasyon Statü Raporu

  Depo lokasyonlarındaki ürünler ve miktarları ile boş yerlerin listesi, depo lokasyonlarının statülerinin gösterimi
 • Lojistik Yönetimi Konseyi

  Bkz: Council of Supply Chain Management Professionals
 • Lojistik Köy; Organize Lojistik Bölge, Lojistik Merkez

  Mümkün olan tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.
 • Liman Konteyner Taşıması

  Genellikle uzun mesafeli taşımanın bir parçası olarak limanlarda konteynerlerin kısa mesafeli taşınması.
 • Liman

  Bkz: PortBkz: PortBkz: Port
 • Liman

  Bkz: PortBkz: Port
 • Lahey/Visby Kuralları

  Taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli hâlde bulundurma yükümlülüğü düzenleyen kurallar
 • Laynmetre; Araç Metre

  RO-RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 3 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde; dolayısıyla 7,5 metrekarelik bir alanı ifade eden terim.
 • Lardner Kuralı

  Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.
 • Lazer Tarayıcı

  Barkod okumak üzere hareketli lazer ışığı kullanan sabit veya mobil cihaz.
 • Lazer Kılavuzu

  Otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV) aracın yerini belirlemek ve önceden belirlenmiş rota üzerinde gitmesini sağlamak üzere laser kullanan ve araca monte edilmiş kılavuz sistemi.
 • LEFO

  Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.).
 • LIFO

  1) Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke. 2) Bir sisteme son giren öğenin sürece ilk olarak katılması ilkesi.
 • Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı

  Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket. Sürekli değişen iş ve müşteri gereksinimlerini dikkate alarak tüm lojistik hizmet gereksinimleri için lojistik firma seçimini yapan, bu lojistik firmaların performansını izleyerek raporlayan, lojistik ağ analizi, planlama, stok yönetimi, proje yönetimi, değişim yönetimi, değişim yönetimi yetkinlikleri olan, katma değer yaratan ve sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştiren şirket.
 • Lisans

  Belirli bir tür işi yapmak üzere işletme veya şahıslara yasal bir mevzuat çerçevesinde verilen izin.
 • Lloyd's Sicili

  Lloyd's tarafından örgüte kayıtlı olan gemilerin tonaj, yaş, yapım yılı ve genel durumunu içeren ve yıllık olarak düzenlenen belge.
 • Lokasyon Rotalama Problemi (LRP)

  Yer seçim ve araç rotalama problemlerinin birlikte ele alınarak çözüm getirilmesi problemi.
 • Lokasyon Sırası

  Depoda bir akış yönü tanımlayarak her lokasyona bir sıra numarası verilmesi ve ürünlerin bu akış yönünde toplanması
 • Lojistik

  Taşımacılık, depolama, paketleme ve katma değerli hizmetleri muayene, gözetim ve denetim, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta ve gümrük faaliyetlerinin bütünü.
 • Lojistik Merkez

  Bkz: Freight VillageBkz: Freight VillageBkz: Freight VillageBkz: Freight Village
 • Lojistik Mâliyetleri

  Lojistik operasyonlar sırasında oluşan taşıma, depolama, stoklama, sipâriş işlemleri ve idarî giderlerden oluşan mâliyetler.
 • Lojistik Bilişim Sistemi

  Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.
 • Lojistik Yönetimi

  1) Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içeren tedârik zinciri süreci aşaması. 2) En yüksek müşteri hizmet düzeyini en düşük lojistik maliyetle karşılamak üzere lojistik faaliyetlerin yönetimi.
 • Lojistik Harita

  Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.
 • Lojistik Optimizasyonu

  Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.
 • Lojistik Hizmet Alan Şirket

  Bkz: Logistics Services RecipientBkz: Logistics Services RecipientBkz: Logistics Services RecipientBkz: Logistics Services Recipient
 • Lojistik Köy, Organize Lojistik Bölge

  Bkz: Freight Village
 • Liman İşçisi

  Bkz: StevedoreBkz: StevedoreBkz: StevedoreBkz: Stevedore
 • Lojistik Performans Endeksi

  Dünya Bankası tarafından her iki yılda bir yayımlanan, Dünya’daki lojistik profesyonelden anket yoluyla toplanan nitel verilere dayalı olarak oluşturulan ve yaklaşık 160 ülkenin lojistik performansını gösteren endeks.
 • Liman Rotasyonu

  Düzenli hat gemilerinin limanlar arasında izleyeceği ve önceden belirlenmiş sabit rotalar.
 • Liman

  Yüklerin ve yolcuların aktarılması hizmetlerini sunan, diğer limanlarla bağlantıları sağlayan farklı taşımacılık türlerinin kesişim noktası olan, gemileri dalga, akıntı ve rüzgâr gibi etkilerden koruyan ve yükleme/boşaltma yapabilmeleri için çeşitli tesisleri olan suni veya doğal korunaklı su ve kara alanlarının yanısıra gümrük, depolama, liman yönetimi, lojistik gibi çeşitli hizmet tesislerini içerebilen tesis.
 • Liman Topluluk Sistemi

  Limanları rekabetçi konumlarını ve süreç verimliliklerini artırmak amacıyla tek bir bilgi paylaşım platformunda biraraya getiren, taşımacılık ve lojistik zincirleriyle entegrasyonunu sağlayan akıllı veri tabanı sistemi.
 • Limandan Kapıya Teslim

  Limana gelen yükün müşterinin lokasyonunda teslimatı.
 • Lastik Tekerlekli Vinç

  Rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma konteyner elleçleyebilen, iki ayaklı, kendi lastik tekerlekleri üzerinde hareket edebilen vinç.
 • Liman

  Bkz: PortBkz: PortBkz: PortBkz: PortBkz: Port
 • Liman İşçisi

  Limanlarda gemilerin yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan işci
© MARSLOGISTICS