Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Mutlak Sorumluluk

  Taşıyıcının tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğu ve konşimentoda veya genel yasal düzenlemelerde bulunan, normal muafiyetlerle korunmadığı durum.
 • Mal Bedeline Göre Ücretlendirme

  Taşımacılık ücretinin, taşınan malların değerlerine göre belirlenme sistemi ("Değere göre" anlamına gelen Latince terimdir).
 • Mavna Konteyneri

  Mavnalarda kullanılan konteyner
 • Muz Tedarik Zinciri Yönetimi

  Uzaktan takip sistemi ile deniz aşırı gelen konteynerlerdeki iklim şartlarının izlenerek liman işlemlerinin izlenmesi, yakıt tüketiminin ve emisyonun azaltılması.
 • Mavna

  1) Büyük, motorsuz, su üstünde kalabilen, römorkör gemisi tarafından çekilen yük taşıma platformu. 2) Daha çok korunaklı denizlerde ve iç su yollarında yük taşıma, sığ limanlarda ise gemilerin yükleme-boşaltma işlemlerinde kullanılan güvertesiz tekne.
 • Mavi Muz Koridoru

  Kuzeybatı İngiltere'yi Güneybatı İtalya'ya bağlayan, muz şekline benzeyen taşımacılık koridoru.
 • Mendirek, Dalgakıran

  Limanı deniz yönünden gelebilecek dalga ve akıntıya karşı korumak amacı ile karaya dik veya paralel, kara ile bağlantılı veya bağlantısız taş dolgu veya monolotik yapı. (mendireklerin bir ucu karaya bağlıdır)
 • Metrobüs

  Hizmet kalitesini arttırmak ve gecikmeleri azaltmak amacıyla özel tasarım ve altyapıya sahip, otobüs kullanan, hızlı toplu taşıma sistemi.
 • Mûdi

  Depoda malı olan müşteri.
 • Müşteri Acentası

  Satınalma birimi tarafından yapılan bir sözleşme kapsamında kullanılan acenta.
 • Malların Taşınması İle İlgili Deniz Kanunu

  ABD'nin okyanus aşırı gönderiler ile ilgili yük ve nakliyeciler arasında hak vve sorumluluklarını düzenleyen yasa.
 • Mal Mukabili Ödeme

  1) Alıcının riskini ortadan kaldırmak üzere, malın alıcıya tesliminden sonra yapılan ödeme. 2) Satıcının malı önceden göndererek; mal bedelinin ödenmemesi riskini kabul etmesi durumu.
 • Merkezî Talep Bilgisi

  Son kullanıcı (tüketici) taleplerinin çağdaş bilgi teknolojilerinden yararlanarak tedârik zincirinin tüm aşamalarına (dağıtıcı, toptancı, üretici, tedârikçi vb.) dağıtılması ve kararların ortaklaşa alınması.
 • Merkezî Çok Aşamalı Stok

  Tedârik zinciri boyunca toplam stok performansını eniyilemeye çalışan tek karar vericinin bulunduğu durum.
 • Merkezî Tedârik Zinciri

  Tedârik zincirinde yer alan birimlerin amaçlarının tek bir karar verici tarafından eniyilenmeye çalışıldığı durum.
 • Menşe Şehadetnamesi

  Malzemenin üretildiği veya gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş sayıldığı yeri (ülkeyi) belirten belge. (Dış ticarete konu malların menşeini yani üretildiği ülkeyi gösteren belgedir. Bir malın üretildiği ülkeyi, malın hangi ülkeye ait olduğunu gösteren belgedir. Bu belge, ihracatçı tarafından hazırlandıktan sonra ihracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası veya Sanayi Odası tarafından veya İthalatın yapılacağı ülkenin elçilik veya konsolosluğunca onaylanır. Sağlık veya gümrük vergileri açısından Menşei Şahadetnamesi gereklidir).
 • Mal

  Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.
 • Müşteri Merkezli Veri Tabanı

  Öncelikli pazarlama ve promosyon faaliyetleri için perakendecinin tüketiciler hakkında oluşturduğu veri tabanı.
 • Malların Uluslararası Satışı Sözleşmesi

  Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.
 • Mal Bedeli ve Taşıma Ödenmiş Teslim

  Satıcının sattığı malları gemiye yüklendiği anda alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır ve sigorta dahil değildir).
 • Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma Ödenmiş Teslim

  Satıcının sattığı malları gemiye yüklendiği anda alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun ve sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır).
 • Menşe-i Ülkesi

  Bir nesnenin yetiştirildiği, çıkarıldığı veya îmal edildiği ülke.
 • Metreküp (m3)Metreküp (m3)

  Nesnenin metre bazında en, boy ve yükseklik değerlerinin çarpımıdır.
 • Müşteri

  Ürünün ve hizmetlerin satıldığı kurum veya kişi.
 • Müşteri Kazanımı

  Potansiyel ve önemli iş ortaklarına yapılan özel satış faaliyetleri
 • Müşteri Odaklılık

  Müşteri taleplerine göre üretimin ve dağıtımın gerçekleştirilmesi.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Müşteri özellikleri ile satış ve pazarlama faaliyetlerinin çok yönlü ve çapraz analizleri yoluyla müşterilere daha etkin ve verimli hizmetler sunulmasını amaçlayan bilişim sistemi.
 • Müşteri Tutma

  Bkz.: Customer Acquisition Bkz.: Customer Acquisition
 • Müşteri Hizmet Düzeyi

  Müşteri talebinin, öngörülen sürede karşılanma oranı. (% 100 hizmet düzeyi tüm taleplerin %100’ünün öngörülen teslim süresinde karşılandığını ifade eder. %80 ise, gelen taleplerin %20'sinin zamanında karşılanamadığını gösterir. Bu stok yokluğundan kaynaklanabilir).
 • Merkezi Olmayan Çok Aşamalı Stok

  Tedârik zinciri boyunca farklı birimlerin kendi stok performanslarını eniyilemeye çalıştığı durum.
 • Merkezî Olmayan Tedârik Zinciri

  Tedârik zincirinde yer alan birimlerin kendi amaçlarının eşgüdümlü ve etkileşimli olarak eniyilenmeye çalışıldığı durum.
 • Mürettebatlı Gemi Sözleşmesi

  Göndericinin gemiyi mürettebatı ile birlikte kiraladığı sözleşme.
 • Müşteri Yönü

  Bir firmanın mal ve hizmetlerinin ulaştırıldığı müşteriler tarafı.
 • Müşteri Tarafı Tedârik Zinciri Yönetimi

  Tedarik zincirinin müşteri kısmında kalan tarafın yönetimi.
 • Mensucat

  Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgah veya fabrika mahsulu ürün.
 • Mesafe Ekonomisi

  Taşıma mesafesi arttıkça birim ton*km başına düşen mâliyetin azalacağı ilkesi.
 • Mühendislik Değişiklik Emri

  Bir ürün veya süreç niteliklerinin, dokümante edilmiş ve onaylanmış revizyonu.
 • Muaf Taşıyan

 • Mücbir Sebep

  Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.).
 • Meyve-Sebze Toptancı Hali

  Belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, meyve ve sebzelerin toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yer.
 • Mal, Hamule, Yük, Emtia, Eşya

  Bkz: Cargo
 • Market Tedârik Zinciri

  Marketlerden alınan ürünlerin eve teslimini Etkin Tüketici Yanıtı (ECR) yaklaşımı, mobil iletişim, otomatik tanımlama ve e-ticaret teknolojileri kullanarak otomatik olarak sağlayan tedarik zinciri
 • Muayene

  Depolama, aktarma veya gümrük noktalarında malzemenin iç ya da dış görevliler (üçüncü şahıslar) gözetiminde, gerektiğinde numûne alınıp analiz edilerek kontrol edilmesi (nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi) işlemi.
 • Muayene ve Ayıklama

  Tersine Lojistik kapsamında kullanılmış ürün ve malzemelerin muayenesi yoluyla geri kazanım açısından değerlendirilmesi ve sınıflandırılarak ayıklanması
 • Mekansal Kullanım Yönetimi

  Politika ve stratejiler doğrultusunda kentsel alanların en uygun şekilde kullanımının planlanması, uygulanması ve kontrolü
 • Makinadan Makinaya İletişim

  Farklı cihazların bir biri ile kablolu yada kablosuz haberleşmesini sağlayan teknoloji. (M2M teknolojisi ile sahada bulunan bir cihazın çevresel olayları toplayarak uzak bir lokasyonda olan farklı bir cihaza topladığı verileri iletmesi yoluyla gerçekleştirilir. Sahadaki olaylara ortam sıcaklığı, ortamdaki nem oranı, bir elektrik yada su sayacının okunması, sayaçların durumu örnek verilebilir).
 • Malmquist-Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Endeksi

  Birden fazla girdisi ve çıktısı olan bir karar verme biriminin toplam faktör verimliliğini hesaplamakta kullanılan yöntem.
 • Manifesto

  1) Bir yük gemisinde bulunan ticaret malları gösteren ve gemi kaptanı tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen belge. 2) İthal edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belge (Manifestolar yük konşimentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe verilir.)
 • Marjinal Maliyet

  Bir birim ilave çıktı üretiminin maliyeti. (Çıktı miktarında meydana gelecek bir birimlik artışın toplam değişken maliyetlerde yarattığı değişimdir).
 • MARPOL Konvansiyonu

  Bkz: International Convention fort he Prevension of Pollution from Ships
 • Malzeme Tedarik Maliyeti

  Malzeme geliştirme, tedarik planlama, tedarikçi geliştirme, taşıma ve varsa gümrük, mal kabul ve depolama maliyetlerinin tümü.
 • Malzeme Taşıma Sistemleri

  Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.).
 • Malzeme elleçleme

  Ürünlerin, malzemelerin ve ambalajların hazırlama, üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri boyunca hareketini, depolanmasını, korunmasını ve kontrolünü içeren faaliyetler.
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

  Çalışanlara elleçleme işlemlerini güvenli bir şekilde yapılabilmeleri için gerekli olan verileri içeren form. (erime derecesi, kaynama noktası, yanma noktası, toksiklik durumu, sağlığa etkileri, ilkyardım, depolama, kullanım, koruyucu ekipmanları gibi verileri sağlayan formdur. Ürünün güvenliği, sağlığı ve yönetimi için önemli bir bileşendir.)
 • Malzeme Yönetimi

  1) Bir şirket içindeki tüm malzemelerin; kodlama, gereksinim plânlama, stok kontrolu, tedârik, depolama vb. faaliyetlerini içerecek şekilde yönetimi. 2) Kesin veya olası talepleri karşılamak amacıyla tüm malzemelerin, işletmenin pazarlama, satış, üretim, tedârik ve finans durumu ile zaman, miktar, fiyat ve kalite ölçütlerine dikkat edilerek en uygun şekilde tâkibi, temini, sipâriş ve güvenlik stoğu düzeylerinin belirlenmesi ve depolanmasıyla ilgili faaliyetlerin yönetimi.
 • Malzeme Gereksinim Plânlama

  1) Talep Tahminleri ve/veya sipârişler ya da Ana Üretim Çizelgesini gözönünde bulundurarak; ürün ağaçları, temin süreleri, stoklar, parti büyüklükleri (lot size), fireler, daha önce açılmış iş ve satınalma emirlerini dikkate alarak net malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi sistemi. 2) Üretim için gerekli malzemelerin satınalma zamanını ve miktarını belirleyen bir karar metodolojisi.
 • Mobil Ticaret

  Mobil iletişim araçları kullanılarak, ticarî ve idarî işlerin yapılması.
 • Motorlu Transpalet; Jet Palet

  Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.).
 • Mezanin Tip Raf Sistemi; Katlı Raf Sistemi

  Özellikle küçük ve çok sayıda ürün çeşidinin sözkonusu olduğu durumlarda kullanılan, mal yerleştirme ve toplamayı yapacak personelin boyu ile orantılı olan, tek veya çok katlı platformdan ve dar koridorlardan oluşan raf sistemi.
 • MKS Sistemi

  Metre, Kilogram, Saniye Sistemi
 • Mobil Elleçleme Vinci

  Sahip olduğu lastik tekerlekler sayesinde, düşey ve yatay hareketleri ayapabilen, yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan vinç
 • Mobil Araç Terminal Seti

  Motorlu taşıtların uzaktan tâkibini, kontrolunu ve yönetimini sağlayan, araçların konum bilgilerinin, kendi özel konumlama ve/veya GPS (Global Positioning System) sisteminden yararlanarak periyodik tâkibinin yapıldığı, merkeze kablosuz telekomünikasyon (uydu , radyo frekeansı ile çalışan karasal sistemler vb.) ortamları üzerinden aktaran, ekran-klavye birimi ile donanmış olanların ayrıca merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesinde bulunabildiği ekipman seti.
 • Mobil Depoculuk

  Müşteri hizmet düzeyi ve devri yüksek olan yiyecek-içecek gibi malların, özellikle yoğun satış dönemi veya saatlerinde belirli noktalarda mobil araçlar üzerinde bulundurulması.
 • MRP Oluşturma

  Günlük, haftalık ve hatta aylık olarak çalıştırılabilen, talepleri stok yönetimi, satış ve satın alma siparişleri, ürün ağacı, malzeme ihtiyaç planlama ve iş emri gibi bir dizi farklı programlar sayesinde planlı siparişlere dönüştüren sistem.
 • Multimodal Taşımacılık; Çok Modlu Taşımacılık

  Yüklerin, birden fazla taşımacılık (kara, hava, deniz, demir yolu, boru hattı) türünün ardışık olarak kullanıldığı ve türler arasındaki aktarmalarda doğrudan yükün elleçlendiği taşımacılık şekli.
 • Muhabir Banka

  Alıcının çalıştığı âmir bankanın kabul ettiği akreditifleri ilettiği ve satıcının çalıştığı banka.
 • Mezanin Raf Sistemi; Teraslı Raf Sistemi

  Bkz: Mezzanine Rack SystemBkz: Mezzanine Rack SystemBkz: Mezzanine Rack System
 • Mükemmel Toplama

  Sipariş karşılama işlemini karşılama ve hızını artırmak amacıyla geliştirilen robotik ürün insana toplama teknolojisi.
 • Miktarsal İndirim

  Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.
 • Miktar İndirimli Sözleşme

  Alıcının satın aldığı ürün miktarı belli bir dönem içinde belli bir değeri aşınca, satıcının ürün toptan satış birim fiyatını düşürdüğü sözleşme. (Fiyat düşürme iki şekilde yapılabilir: a) Tüm ürünlerde fiyat düşürme, b) Hedefini aşan ürünlerde fiyat düşürme.)
 • Mal Teslim Belgesi

  Bkz: Goods Receipt DocumentBkz: Goods Receipt DocumentBkz: Goods Receipt DocumentBkz: Goods Receipt Document
 • Mal Kabul, Tesellüm

  Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi. (İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir. Malzemenin yetkili personelden, alıcı firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemi gerçekleştirilmiş olur.)
 • Mal Kabul Alanı

  Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.
 • Malzeme Talebi

  Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.
 • Mahrece İade

  İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.
 • Motorlu Transpalet

  Bkz: Motorized Pallet TruckBkz: Motorized Pallet TruckBkz: Motorized Pallet Truck
 • Mühür

  Yük aracının yüklenmesinden sonra, izinsiz açılıp açılmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir çeşit kilitleme sistemi.
 • Mevsimsel Ürünler Lojistiği

  Bazı tarım ürünleri gibi yılda birkaç ay süresince mevsimsel özellik gösteren ürünlere yönelik oluşturulan lojistik sistem.
 • Mevsimsel Stok

  Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.
 • Manevra Kapasitesi

  Demiryolu araçlarından katar oluşturma veya belirli bir konuma getirme kapasitesi.
 • Mekik Taşıma, Ring Taşıma

  Bkz: Shuttle ServicesBkz: Shuttle Services
 • Mekikli Otomatik Depolama Sistemi

  Depo içi ürün hareketlerinin mekiklerle yapıldığı tam otomatik depolama sistemi.
 • Malzeme Hazırlama

  Üretim veya montaj için gerekli malzemelerin önceden stoklardan çekilerek hazırlanması.
 • Motorlu Transpalet

  Bkz: Motorized Pallet TruckBkz: Motorized Pallet TruckBkz: Motorized Pallet TruckBkz: Motorized Pallet TruckBkz: Motorized Pallet Truck
© MARSLOGISTICS