Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Onaylı Borçlar Finansmanı

  Alıcı ve satıcı şirketler arasında kazan-kazan işletme sermayesi çözümleri sağlayan sistem.
 • Onaylı Fiyat Tarifesi

  Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.
 • Otomatik Ayırıcı

  Birbirinden farklı barkod standartlarını tanıma (okuma) işlevselliği (Böylece farklı standartlara sahip barkodlar, ardışık olarak okunabilmektedir).
 • Otomatik Konteyner Denetim Hatları

  Limanlara gelen konteynerlerin zaman kaybı olmadan denetlenmesi amacıyla oluşturulan hat.
 • Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama (OT/VT)

  İnsan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi, onlar hakkında veri toplanması ve bu verilerin bilgisayar sistemlerine doğrudan giriş yapılması.
 • Otomatik Yönlendirmeli Araç (OYA)

  Depo veya üretim alanları içinde, belli noktalar arasında yükün/malzemenin taşınmasında yararlanılan ve operatörsüz veya gerektiğinde operatör yönetiminde kullanılan araç (Bu araçlar, belli adreslerde durması ve bu adreslerde yük alıp bırakması için programlanmışsa, bu işlemleri operatör kumandası olmaksızın yaparlar. Yürürken önlerinde gittikleri yönde bir engel varsa dururlar, bu engel kalktığı zaman yollarına devam edebilirler.).
 • Otomatik İstifleme Vinci

  Limanlarda ve açık sahalarda yükleri otomatik olarak istifleyen vinç.
 • Otomatik Tanıma ve Veri Toplama

  Barkod, Radyo Frekanslı Tanıma, Biometri, Optik Karakter Tanıma ve Ses Teknolojisi kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma, onlar hakkında veri toplama ve bilgisayar sistemlerine aktarma sistemi.
 • Otomatik Tanımlama Sistemi

  1) Üretim ve hizmet sistemlerinde, bir nesnenin kimliğini elektronik yoldan tanımlayan ve bu veriyi işleyerek bilgi hâline dönüştüren teknoloji. 2) Deniz trafiğinde ve küresel denizcilik tehlike ve emniyet sistemi içinde gemilerin veya istasyonların kendilerine ait sabit ve sefer bilgilerinin otomatik olarak algılanmasını ve işlenmesini sağlayan yazılım ve donanım sistemi.
 • Otomatik Mini Yük Deposu

  Kasalı veya kolili otomatik depolama sistemi.
 • Otomatik Küçük Parça Deposu

  Küçük parçalara yönelik otomatik depolama sistemi.
 • Otonom Âcil Durum Frenleme

  Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)Bkz: Advanced Emergency Braking System (AEBS)
 • Otonom Araç Depolama ve Çekme Sistemi

  Otomatik araç depolama ve çekme sistemi.
 • Ortalama Stok

  Belirli bir dönemde bir ürün, bir ürün grubu veya tüm ürünler için elde bulundurulan ortalama stok düzeyi.
 • Ortalama Ödeme Süresi

  Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.
 • Otomatik Stok Düşümü

  Gerçekleştirilen üretim miktarına göre o üretim için malzeme gereksiniminin ürün ağaçlarından yararlanarak hesaplanıp, sözkonusu malzeme stoklarından otomatik olarak düşülmesi durumu.
 • Ortak Araç Kullanımı

  Sırayla aracın ortak kullanılması sistemi.
 • Ortak Sigorta

  Riskin birkaç şirket tarafından, aynı veya farklı oranlarda ortaklaşa teminat altına alınması.
 • Ortak Yönetilen Stok

  Ürün dağıtımında, satıcı şirketin ürün tedârikçisi şirket ile birlikte dağıtım zincirindeki stokların yönetimini üstlenmesi.
 • Ortak üretim

  Üretimin sözleşme kapsamında dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesi.
 • Ortak Taşıyıcı

  Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.
 • Optimal Taşımacılık

  Müşteri/ürün, süre, maliyet, emisyon vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.
 • Ortak Etiket

  İş ortakları tarafından kullanılan standart etiket formatları (Ortak etiketler; sevkiyat, konteyner/palet, koli veya parça etiketleri olarak kullanılır ve genellikle barkodları içerir. Barkod etiketleme yazılım ürünlerinin birçoğu artık şablon olarak düzenlenmiş olup, çok daha yaygın olarak kullanılmakta olan ortak etiket standartlarına sahiptir).
 • Ortak Sistem Programı

  Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)
 • Onay

  Elektronik posta kutusu veya EDI sunucusundan gelen, ticarî ortağa gönderilen mesajın ulaştığını veya ilgili adres tarafından alındığını gösteren resmi uyarı (mesaj veya kod).
 • Ortaklaşa Satınalma

  Gerek idari giderleri azaltmak ve gerekse ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla, farklı şirketlerin mal ve hizmet gereksinimlerinin toplulaştırılarak satın alınması.
 • Ortak Paketleme

  Satışa hazır duruma getirmek üzere üreticinin ikincil paketleme (dış kutular veya paketler) gereksinimlerini bir sözleşme kapsamında dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesi.
 • Ordino

  Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.
 • Ortak Üretim

  İki veya daha çok farklı üreticinin birlikte çalışması.(Örneğin film üretim endüstrisinde sıklıkla kullanılır. Uluslararası ortak üretimde üreticiler farklı ülkelerden olabilir.)
 • Optimal Stok

  Toplam stok maliyetinin en az olduğu stok düzeyi.
 • Orta Boy Dökme Konteyner

  Sıvı kimyevi maddeler, sıvı gıdalar, sıvı sabunlar, yapıştırıcılar, toz, vb. akıcı ve dökme maddelerin depolanması ve nakliye edilmesi için kullanılan genellikle metal kafesli, tahta, plastik veya metal paletli konteyner, tank
 • Ortak Yönetimli Stok

  Bkz: Co-Managed InventoryBkz: Co-Managed InventoryBkz: Co-Managed Inventory
 • Ortak Taşıma Ücreti

  İki veya daha fazla taşıyanın üzerinde anlaşmaya vardığı, tek bir
 • Otomatik Elleçleme Sistemi

  Işıksız ortamda, tam otomatik ekipmanın çalıştığı, dolayısıyla insan gerektirmeyen depolama ve elleçleme sistemi (Örneğin AS/RS, AGV, otomatik konveyör, robot vb.).
 • Ortalama Parti Depolaması

  Bir parti için gerekli olan en fazla istif yüksekliğini yakalamak birden üçe kadar palet gerektiren ürün miktarı.
 • Ortak Transit Rejimi

  Transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadarki her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret için önemli basitleştirmelerin uygulandığı program. (Ortak Transit Rejimi Avrupa Birliği ve EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda) ülkelerinin uyguladığı 3. ülkelerinde katılımına açık olan bu ülkeler arasındaki transit eşya taşımacılığını hızlandırmak ve basitleştirmek için sağlanan yeni bilgisayarlı transit sistemidir.)
 • Optimizasyon

  Belirlenmiş kaynaklar ve kısıtlar altında seçenekler arasından amaç/amaçlara en uygun olanının belirlenmesi.
 • Operasyon Giderleri

  Bir ürün, iş veya sistemin işletme giderleri.
 • Operasyon

  1) Faaliyet/İşlem/Operasyon. 2) Üretimde bir ürün/parçanın rota kartındaki bir işlem
 • Operasyon Oranı

  Taşıyanın faaliyet giderlerinin gelirine oranı.
 • Optik Kılavuzlu

  Otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV) aracın yerini belirlemek ve önceden belirlenmiş rota üzerinde gitmesini sağlamak üzere zemindeki şeriti optik olarak izleyen ve araca monte edilmiş kılavuz sistemi.
 • OUT Sipâriş Sistemi

  Birçok MRP sisteminde kullanılan; müşteri hizmet düzeyi, stok ve kapasite dengesini dikkate alan, aynı tedârikçiden alınan birden çok parçaya ait sipârişleri eşgüdümlemede kullanılan standart bir sipâriş verme sistemi.
 • Orijinal Ürün Üreticisi

  Orijinal ürün veya parça üreten kuruluş.
 • Ortaklık

  Bir işte,konulan kurallara göre kârı ve/veya zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.
 • Ortak Kullanım Anlaşması

  Rekabeti ortadan kaldırmak üzere iki veya daha fazla taşıyan arasındaki iş paylaşım anlaşması.
 • Otomatik Mekik

  Asansör, ek ray veya pahalı bir yapı kullanmadan raf koridorlarında yatay ve çapraz yönde ilerleyebilen mekik.
 • Onarım

  Tersine lojistik kapsamında toplanan ürünün onarılarak yeniden çalışır veya kullanılabilir hale getirilmesi ve tekrar kullanımı.
 • Ortak Depo

  Kullanılan kısmı kadar ücret ödenen ve farklı şirket ürünleri için kullanılan depo. (örneğin bayi ortak depou)
 • Ortakyaşam Ağı

  Bkz: Industrial SymbiosisBkz: Industrial Symbiosis
 • Otomatik Yönlendirmeli Çekici Araç

  Otomatik olarak yönlendirilen çekici araç.
© MARSLOGISTICS