Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Rezerve Stok

  Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.
 • Raf Dizisi, Raf Kümesi

  Bir koridor boyunca sıralanmış raflardan oluşan dizi, öbek, küme.
 • Rıhtım

  Yolcu indirme veya yükleme-boşaltma amacıyla yapılan, bir gemilik yanaşma yeri.
 • Rıhtım Tahsis Problemi

  Limanlarda gemiler için rıhtım alanı tahsisi problemi.
 • Rezervasyon

  Kara, demir, deniz ve hava taşımacılığında, insan ve yük taşınması için yer ayırtma işlemi.
 • Rekabet Avantajı

  Müşterinin sâdık kalmasını sağlamak üzere şirket tarafından yaratılan ve şirket üzerindeki rekâbet baskısını azaltan değer.
 • Rekabetçi Fiyat

  Diğer tedârikçiler ile rekâbet edebilmek için bir tedârikçinin sunduğu fiyat veya hizmet.
 • Rekabetçi Fiyatlandırma

  İhâlelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır).
 • Rayçık

  Demiryolunda raydan çıkma durumu.
 • Resmi Evrak

  Ciro ve teslim yolu ile malların sorumluluğunun (mülkiyetinin) devrini sağlayan evrak.
 • Raf Plakası

  Raflarda üzerine malzeme koymak üzere kullanılan galvanizli metal plaka.
 • Ray Açıklığı

  Belirli standartlara göre, demiryollarında raylar arasındaki genişlik.
 • Resmi Olmayan Teklif

  Telefon yoluyla veya kaşesiz yazı şeklinde verilen fiyat teklifi
 • Rassal Sayım

  Her gün hareket eden kalemlerden rastgele (random) seçilen genellikle 10 kalemin sayılması ve bu sayımların doğruluk oranlarının çıkarılması
 • Rastsal Yerleştirme Sistemi

  Bkz: Locator SystemBkz: Locator SystemBkz: Locator SystemBkz: Locator System
 • Rastsal Yerleştirme Sistemi

  Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi. (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır.)
 • Raf Plânı

  Bir ürünün ya da ürün grubunun satış rakamlarının analizini yaparak, perakendeci mağazasının raflarında nasıl sergileneceğini gösteren çizim. (Bu işlem, en çok satılan ürünün hangi rafta ve ne şekilde sergilenmesi gerektiğini belirtecektir.).
 • Raf Gözü

  Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan. (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir).
 • RF Terminal

  Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayar ile karşılıklı iletimini sağlayan aygıt.
 • Rıhtım

  Bkz: WharfBkz: WharfBkz: WharfBkz: WharfBkz: WharfBkz: Wharf
 • Raf

  Depolarda düzeni sağlamak, üzerine ürün koymak, yükseliği kullanabilmek ve malı korumak amacıyla kullanılan, sürekli sabit olan veya gerektiğinde ölçüleri ayarlanabilen, metal, ahşap veya plastik malzemeden yapılmış bir depolama donanımı.
 • Raflar Arası Açıklık

  İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.
 • Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi

  Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım-donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.
 • Raylı Koridor

  Çok dar koridor çakalarının belli bir doğrultuda hareket etmesini sağlayan rayların bulunduğu koridor.
 • Raylı Gantry Vinç

  Genellikle limanlar, açık saha ve fabrikalarda raylar üzerinde tek hat olarak çalışan yüksek kaldırma ve taşıma kapasiteli vinç.
 • Ray Açıklığı

  Bkz: GaugeBkz: GaugeBkz: GaugeBkz: GaugeBkz: Gauge
 • Rampa

  Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.
 • Rassal Sayım

  Bkz: Local CountingBkz: Local CountingBkz: Local CountingBkz: Local CountingBkz: Local Counting
 • Rassal Depolama

  Ürünlere göre ayrılmış sabit depolama lokasyonlarının olmadığı, ürünlerin bir depoda birbirinden farklı lokasyonlara konulabildiği yerleştirme sistemi
 • Rassal Depolama Politikası, Dinamik Depolama Politikası

  Ürünlerin hangi lokasyona depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.
 • Reçete

  Bkz: Ürün AğacıBkz: Ürün AğacıBkz: Ürün AğacıBkz: Ürün Ağacı
 • Reasürans

  Sigorta şirketlerinin, teminat verdikleri risklerin, anlaşma yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını, prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devretme işlemi. (yeniden sigorta.)
 • Rezerv Alanlar

  Yerleştirme, toplama veya başka amaçlar için kullanılmak üzere, önceden belirlenmiş özel alanlar (Örneğin çapraz sevkiyat alanı gibi).
 • Risksiz

  Olabildiğince riskleri ortadan kaldırma durumu.
 • Risk Havuzlama

  Müşterilerin gereksinimlerini ortak tesis/araç/kaynak kullanarak karşılama yoluyla toplam sistem mâliyetlerinin düşürülmesi işlemi. (Böylelikle tüm riskler bir havuzda toplanarak (merkezîleştirilerek) mâliyetler düşürülür.)
 • Road Transport Permit.

 • RO-LO Gemisi

  Araçların rampa, diğer yüklerin vinç ile yüklenip boşaltığı gemi.
 • RO-RO Taşımacılığı

  Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro-Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten karma taşımacılık şekli.
 • Rulolu Konveyör

  Ürünleri taşımada makaralar kullanan konveyör türü. (Hareket yerçekimi kuvveti veya motor gücü ile sağalanabilir.)
 • RO-LA Taşımacılığı

  Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının vagonlara bindirilerek uzun mesafenin demiryolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten karma taşımacılık şekli.
 • RO-RO Gemisi

  Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.
 • Roterdam Kuralları

  Tamamen veya kısmen deniz yoluyla gerçekleştirilen uluslararası eşya taşınmasına ilişkin sözleşmeler hakkında anlaşma.
 • Rota Optimizasyonu

  Çok duraklı dağıtım ve/veya toplama hizmetinde toplam maliyet, toplam süreyi veya toplam maliyeti en azlamak üzere en uygun rotanın belirlenmesidir.
 • Rotalama

  Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.
 • Raf Sırası

  Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.
 • Raf

  Bkz: RackBkz: RackBkz: Rack
 • Ring Servis

  Karşılıklı sefer, aracın aynı hatta gidip gelmesi.
 • Raf Bedeli

  Tedarikçileri ürünlerinin rafta bulundurma için perakende zincirlerine ödedikleri bedel.
 • RFID Etiketi

  Üzerine takıldığı ürünlerle ilgili bilgileri, radyo sinyaline cevap vererek ileten nesne. (RFID teknolojisinde kullanılan bilgi etiketidir. Transmit ve respond kelimelerinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur).
 • Römork, Treyler

  Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, kendi tekerlekleri üzerinde park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.
 • RFID Etiketi

  Bkz: Tag
 • Rıhtım

  Kıyıya paralel olarak insan yapımı açık (kazıklı) veya kapalı (bloklu, keson gibi) tipten yanaşma yerleri.
 • Rıhtım Ücreti

  Rıhtımlarda gemilerin kaldığı süre için ödediği miktar.
 • Römorkör

  Büyük gemilerin, liman alanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olan motorlu deniz aracı.
© MARSLOGISTICS