Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Varış Noktası

  Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.
 • Varsayım Makbuzu

  Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.).
 • Vesaik Mukabili Ödeme, Belge Mukabili Ödeme

  Satıcı ve alıcı riskini dengelemek üzere satıcı malı yükledikten sonra sevk belgelerinin (fatura, konişmento vb.) doğrudan alıcıya veya alıcı ülkesindeki bir bankaya ya da alıcının ülkesinde ikamet eden mümessili aracılığı ile alıcının bankasına gönderildiğinde yapılan ödeme.
 • Vagon Üstü Konteyner

  Platform yük vagonlarına yüklenen konteyner.
 • Veritabanı

  Verilerin bir bütün olarak tutulduğu, bir mantık doğrultusunda ilişkilendirildiği, kullanıcıların istedikleri bilgilere bir düzen içinde erişebildiği elektronik ortam.
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS)

  Veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış yazılım.
 • Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon

  Varış noktasını dikkate alarak, küçük yüklemeler ile mâliyetleri düşürme sistemi.
 • Varil Elleçleme Eklentisi

  Varil, bobin gibi silindirik ürünleri elleçlemede, çakalara takılarak kulllanılan ataşman.
 • Vergi İadesi

  Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.
 • Vinçli Gemi

  Kendi üzerinde yükleme ve boşaltma için gerekli olan vinçlere sahip olan gemi.
 • Varış İhbarı

  Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya, yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.
 • Vagon

  Demiryolu taşımacılığında kullanılan lokomotif tarafında çekilen veya kendi motoru ile çalışan yolcu veya yük taşıyan araç.
 • Varlıkların Geri Dönüş Oranı

  Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.
 • Vagon Römork

  Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.
 • Veri Aktarım Onayı

  Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.
 • Vagon Üstü Römork

  Doğrudan vagonun üzerine yerleştirilen çekici ve/veya yarı römork.
 • Viking Projesi

  Baltık Denizini Türkiye’ye bağlayan demiryolu ve denizyolu taşımacılığını içeren 2002 yılında imzalanmış bir karma taşımacılık projesi.
 • Viral Pazarlama

  Bir kişi ya da sitenin pazarlama mesajının başka kişi ya da sitelere aktarılması ve yayılması yöntemini içeren pazarlama tekniği.
 • Vize

  Gidilecek ülkenin yetkili kurumları tarafından onaylanan o ülkeye giriş ve çıkışına izin verme işlemi.
 • Varşova Konvansiyonu

  Uluslararası hava taşımalarına ilişkin yolcu ölüm veya yaralanma ile yük kaybı ve hasarı durumunda havayolu şirketlerinin sorumlulularını belirleyen ve 1929 yılında imzalanan anlaşma.
© MARSLOGISTICS