Bizi takip edin
IK POLİTİKAMIZ

IK POLİTİKAMIZ

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

Mars Logistics olarak çalışanlarımızı şirketin en değerli kaynağı olarak görüyoruz. Hızla büyüyen, değişime ve öğrenmeye açık olan şirketimizde, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz.

Mars Logistics olarak amacımız;

Bize başvuran adaylar için; 

 • Kendilerine en uygun olan ve kendilerinden en yüksek verim alacağımız görevler ile buluşturmak,


Çalışanlarımız için ise; 

 • Memnuniyetlerini yükseltmek,
 • Kuruma bağlılıklarını artırmak,
 • Verimliliklerini artırmak,
 • Kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak,
 • Karar oluşumuna direk veya dolaylı katılımlarını sağlamaktır.


ISG ve Çevre  Politikamız

Mars Logistics,

 • Lojistik hizmetlerinin çevresel / İSG tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek,
 • Amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyetlerinde, çevre dostu ve İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliğini / çevreye duyarlılığı yaşam biçimi haline getirmeyi,
 • Çevre ve İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.
© 2015 MARSLOGISTICS