Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Danışıksız İşlem

  Bir ürünün alıcısının ve satıcısının, piyasa koşullarında, diğer tarafça herhangi bir baskı unsuru oluşmadan, bağımsız hareket etmesi işlemi.
 • Denetim İzi

  Bir kaydın içeriğini ya da kaynağını etkileyen değişimlerin elle ya da bilgisayarla işaretlenmesi.
 • Denetlenebilirlik

  Verilerin, kaynak dokümanlara dayalı, doğruluğunun kanıtlanması kolay olan ve denetçilerin güvenebileceği çağdaş bir bilgi sistemi özelliği.
 • Dengelenmiş Performans Kartı

  Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.
 • Denge Suyu

  Gemilerin dengelerini koruyabilmek amacıyla gemiye çektikleri su.
 • Deniz Konşimentosu

  Gönderici ile taşıyıcı arasında kuralları belirleyen ve üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler (çıkış ve varış noktaları, gönderici ve alıcı, yük cinsi ve miktarı, taşıyıcı adı vb.) bulunan yük taşıma senedi (Gemi işletmesinin veya onun yetkili acentasının malı yükletene verdiği, emre ve nama düzenlenebilen ve belge konusu malların taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren bir makbuz ve aynı zamanda yükleme kaydı konduğunda bir taşıma sözleşmesidir. Kıymetli evraktır.)
 • Doğada Çözülebilir Paketleme

  Çevreye zarar vermeyecek şekilde doğada çözülme yeteneğine sahip paketlerin kullanımı
 • Darboğaz

  Sürecin kapasitesini sınırlayan aşama (Darboğaz kapasite arttırıldığında, süreç kapasitesi de buna paralel olarak artarken, darboğaz olmayan bir kapasite arttığında, süreç kapasitesi artmayacaktır.).
 • Destek Çubuğu

  Bir rafı oluşturmada kullanılan temel bağlantı elemanı (İki ayak arasında taşıma veya dayanıklılığı arttırmak amacıyla yatay veya çapraz olarak kullanılırlar, birbirlerine kaynak yoluyla veya civata kullanılarak birleştirilirler).
 • Dökme Yük

  Bir ambalaj içinde olmayan yük.
 • Dökme Yük Taşıyıcısı

  Petrol, tahıl veya maden gibi paketlenmemiş, şişelenmemiş veya herhangi bir şekilde ambalajlanmamış büyük miktardaki dökme yükleri taşıyan şirket.
 • Değişim Mühendisliği

  Mâliyet, kalite, hizmet ve hız gibi kritik performans ölçümlerinde etkin organizasyonel gelişmeler elde etmek için işletme süreçlerinin köklü bir şekilde yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarlanması.
 • Döner Depo

  Genellikle yüksek miktardaki küçük parçaların yerleştirilmesi ve toplanması operasyonlarında kullanılan otomatik malzeme depolama ve elleçleme ekipmanı (Yatay ve dikey olmak üzere iki tip olabilmektedir).
 • Döner Raf; Karusel Raf

  Dikey ve yatay yönde çalışan döner depoların içinde yer alan raf.
 • Depo Birleştirme

  Her bir stok kaleminden daha az sayıda stok bulundurmak amacıyla farklı lokasyonlardaki/depolardaki stokların, daha az lokasyonda/depoda biraraya getirilmesi.
 • Dinamik Depolama

  Bkz: Random StorageBkz: Random StorageBkz: Random Storage
 • Denge Ağırlılıklı Çaka

  Bkz: Forklift
 • Döviz Düzeltme Katsayısı

  Dövizdeki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi.
 • Dönemsel Sayım

  Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla, stoğun belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması ve kaydedilmesi işlemi.
 • Döngüsel Envanter Rotalama Problemi

  Tedarikçi Yönetimli Stok (VMI) sisteminde müşteri stokları ile söz konusu müşterilere ürün sevkiyatı kapsamındaki araç rotalama ve araç tur sayısı kararlarının entegrasyonu problemi
 • Dedveyt Ton (DWT)

  Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık, geminin ağırlık taşıma kapasitesi.
 • Desi; Hacimgram

  Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli vb. yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000'e bölünmesi ile elde edilen hacimsel ağırlık değeri (Karayolu taşımacılığında 3 dm3=1 kg olarak dikkate alınır. Yükün hacimsel büyüklüğü 3 dm3'ü 1 kg'dan küçük ise ağırlık 1 kg olarak alınır.).Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli vb. yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000'e bölünmesi ile elde edilen hacimsel ağırlık değeri (Karayolu taşımacılığında 3 dm3=1 kg olarak dikkate alınır. Yükün hacimsel büyüklüğü 3 dm3'ü 1 kg'dan küçük ise ağırlık 1 kg olarak alınır.).Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli vb. yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000'e bölünmesi ile elde edilen hacimsel ağırlık değeri (Karayolu taşımacılığında 3 dm3=1 kg olarak dikkate alınır. Yükün hacimsel büyüklüğü 3 dm3'ü 1 kg'dan küçük ise ağırlık 1 kg olarak alınır.).Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli vb. yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000'e bölünmesi ile elde edilen hacimsel ağırlık değeri (Karayolu taşımacılığında 3 dm3=1 kg olarak dikkate alınır. Yükün hacimsel büyüklüğü 3 dm3'ü 1 kg'dan küçük ise ağırlık 1 kg olarak alınır.).
 • Demontaj Uygun Tasarım

  Ürünün gerek sevkiyat ve gerekse tersine lojistik uygulamaları dikkate alınarak, uygun ağırlık/ölçüler, demontaj ve/veya kolay elleçleme yapılabilecek şekilde tasarımı.
 • Deney Tasarımı

  Belirli bir amaca (genellikle kalite geliştirme) yönelik olarak, temel etmenlerin belirlenmesi, bu etmenlerden kontrol edilebilenlerin etki düzeylerini değiştirerek bir dizi deneyin gerçekleştirilmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve en uygun etmen etki düzeyi kombinasyonunun belirlenmesi.
 • Doğrudan Kanal

  Şirketin, kendi satış elemanlarının, müşterilerine aracısız, doğrudan ürün/hizmet satışı yapması.
 • Doğrudan e-Ticaret

  Bilgisayar programları, müzik ve eğlence, görsel ve işitsel eserler, çeşitli konularda bilgi sunan hizmetler, danışmanlık hizmetleri gibi fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin; sipariş, ödeme ve tesliminin online olarak gerçekleştirilmesi.
 • Doğrudan Üretim Malzemesi

  Bir ürünün üretim sürecinde ve içeriğinde bulunan malzeme (ürün ağacında yer alan malzemeler).
 • Doğrudan Yerleştirme

  Depoda gelen malzemelerin, doğrudan ilgili lokasyona yerleştirilmesi.
 • Doğrudan Geri Kazanım

  Tersine lojistik kapsamında atık ürünlerden doğrudan kullanılabilir parçalar ve malzemeler elde edilmesi
 • Doğrudan Perakendeci Noktası

  Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan perakende noktası.
 • Doğrudan Sevkiyat

  Ürünlerin, bir depolama işlemi yapılmaksızın müşteriye gönderilmesi.
 • Doğrudan Mağazaya Teslim

  Ürünün ilk sevkiyat noktasından mağazaya doğrudan gönderilmesi.
 • Doğrudan İletim

  Bkz: Point-to-Point TransmissionBkz: Point-to-Point TransmissionBkz: Point-to-Point Transmission
 • Deplasman Tonu

  Bir geminin su hattının aşağısında kalan hacmi.
 • Dağıtılmış Stok

  Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.
 • Dağıtım Deposundan Teslim (DAT)

  Ürünlerin bölge deposu veya dağıtım merkezinde müşterilere teslimini ifade eden yurtiçi teslim şekli.
 • Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti

  Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.
 • Dağıtım

  Ürünlerin belirtilen zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) için gerçekleştirilen işlemler bütünü (Bu kapsam altında, dağıtım merkezleri gibi tesisler de dikkate alınır).
 • Dağıtım Merkezi

  Müşterinin talep ettiği ürünleri, kısa sürede karşılamaya yönelik, dağıtım fonksiyonuna ve perakendeye destek amaçlı olarak kurulmuş büyük ölçekli, müşteri sipârişlerine göre hızlı, sık ve yoğun sevkiyatlara uygun bir tesis. (Çok çeşitli ürünleri içerir. Stoklar düşük düzeyde tutulur. Stok devir hızları yüksektir. Müşterilere toplu sevkiyat gerçekleştirmek üzere birden fazla firmadan gelen ürünlerden ürün karması hazırlanır ve sevkedilir. Ürünlere yönelik depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyat işlemleri yapılır.)
 • Dağıtım Kanalı

  1) İşletmenin ürettiği ve/veya sunduğu malların/hizmetlerin, işletmeden son kullanıcıya kadar olan akışında, bu akış üzerinde yer alan noktaların bütünü (Örneğin dağıtım merkezleri, bayiler, satıcılar vb.). 2) İşletmenin distribütör, zincir market, perakendeci, çağrı merkezi veya e-ticaret aracılığıyla ürünlerinin dağıtıldığı sistem.
 • Dağıtım Ağı

  Ürünlerin sevk noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan, depo, rota, satış noktası, vb. gibi öğelerin tanımlandığı sistem.
 • Dağıtım Gereksinimlerinin Plânlaması

  Dağıtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının plânlanması.
 • Dağıtım Kaynakları Plânlaması

  Dağıtım gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşıma araçları, depolama ve yükleme-boşaltma kapasiteleri, işçilik, finansman vb. dağıtım kaynaklarının belirli kısıt ve ölçütlere göre plânlanması.
 • Doküman

  Fatura, satınalma emri vb. formların her biri.
 • Dolfin

  Gemilerin bağlandığı ya da yaslandığı, kara ile bağlantısı olmayan deniz yapılarıdır. (Özellikle deniz altından boru ile sıvı ve gaz yükleme ve boşaltmalarında kullanılır).
 • Dip Tarama

  1) Deniz tabanındaki çamurun kazılarak gemilerin yanaşması için yer açılması.2) Deniz, nehir, kanal tabanındaki çamurun kazılarak gemilerin ilerlemesi veya yanaşması için derinlik kazandırılması.
 • Damping

  Bir malın pazar değerinin ve mâliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.
 • Destek Malzemesi

  Ürünlerin nakliyesi ve depolanmasında esnasında kolaylık ve güvenlik sağlamak için kullanılan plaka, metal, kağıt vb dolgu malzemesi.
 • DUNS Numarası

  Bir şirketin uluslararası kodunu tanımlamak için Dun ve Bradstreet tarafından atanan benzersiz dokuz basamaklı sayı.
 • Dinamik Süreç Kontrolu

  Süreç çıktısını eniyilemek için, süreç performansının sürekli gözden geçirilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması.
 • Dinamik Depolama Politikası

  Ürünlerin, belli kurallar çerçevesinde farklı zamanlarda farklı lokasyonlara konulması.
 • Dışsal Maliyet

  Taşıma ve elleçlemeler sırasında çevreye ve topluma olan etkilerden oluşan hava kirliliği kaynaklı sağlık, trafik sıkışıklığı, gürültü kirliliği, trafik kazası vd maliyetler.
 • Dolgu Malzemesi

  Taşımacılık sırasında ürünleri korumak amacıyla boşluk doldurmak için kullanılan paketleme malzemesi.
 • Dökme Yük Kapasitesi

  Gemi tümüyle dökme yüklerle yüklendiğinde alabileceği en büyük hacimsel yük miktarı.
 • Değişken Ürün Gözü

  Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.
 • Dördüncü Parti Lojistik

  Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirket.(4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır).
 • Dört Yönlü Palet

  Çaka çatallarınının dört taraftan içine girebileceği şekilde tasarlanmış palet..
 • Dört Yönlü Çaka

  Her yöne dönebilen çaka.
 • Deniz Sigortası Sınırı

  Sigorta şirketinin malların değerinin yalnızca belli bir yüzdesini karşıladığı deniz sigortası.
 • Dondurulmuş Bölge

  Üretim programının, öngörülen bir süre içinde değiştirilmemek üzere kesinleştirildiği kısmı.
 • Doğrudan Olmayan e-Ticaret

  Siparişlerin elektronik, ürün teslimi ve ödemenin geleneksel yollarla yapılan e-ticaret
 • Dolaylı Satış Noktası

  Ürünleri distribütörden alarak tüketicilere satan satış noktası.
 • Dolaylı/Distribütör Kanalı

  Şirketlerin ürünlerini önce distribütöre, distribütörün de bu ürünleri son kullanıcıya sattığı kanal.
 • Denizde Can Güvenliği için Uluslararası Sözleşme

  1974 yılında kabul edilen ve denizde canlı kalabilme, can kurtarma ve emniyet ile ilgili konuları düzenleyen kuralları içeren uluslararası sözleşme
 • Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi

  Denizlerde gemi kaynaklı kirliliği önleme, atıkların nasıl saklanacağı ve bertaraf edileceği hakkında kuralları içeren uluslararası sözleşme
 • Demir Stock

  Üretim yedekleri gibi mutlaka bulundurulmak zorunda olunan stok.
 • Düzensiz Talep

  Yılın %50 ila 70'inde satışı olan ürün talebi
 • Dikmeler Arasındaki Uzunluk

  Geminin baş ve kıç dikmeleri arası boyu
 • Düzenli Hat İşletmecisi

  Tarifeli bir düzen içinde yük taşımacılığı hizmeti veren şirketler (Örneğin; denizyolu ile belirlenmiş bir sefer programına göre sürekli hizmet veren gemi hattı işletmecileri).
 • Düzenli Hat Konşimentosu

  Önceden belirlenmiş limanlar arasındaki hatlarda tarifeli olarak, sürekli sefer yapan gemi yükleri için düzenlenen konşimento. (Geminin uğrayacağı limanlar ve taşıma ücreti tarifeye bağlı olduğu için bu tür konşimentolar tercih edilmektedir.)
 • Düzenli Hat Bağlantı İndeksi

  UNCTAD tarafından konteyner gemi sayısı, büyüklüğü, kapasitesi, hizmet çeşiti ve işletici firma sayısına bakılarak hesaplanarak yayımlanan, ülkelerin denizcilikteki konumunu ve ticaretin konteynerizasyonunu ölçen endeks.
 • Düşük Seviye Yarı Römork

  Genellikle proje taşımacılığında kullanılan, standartların dışında, normal kamyonlarla veya TIR'larla taşınamayacak büyüklükte, uzunlukta, genişlikte veya tonajda olan (gabari dışı) yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römork.
 • Düşük Emisyon Bölgesi

  Emisyon miktarı düşük belirli standartlardaki sertifikalı araçların girebileceği veya girmek için ücret ödenmesi gereken bölge.
 • Düşük Miktarlı İlk Üretim

  Genellikle askeri silah projelerinde görülen, alıcının önce ürünü test etmesi gereken az miktardaki başlangıç üretimi. (Pilot üretim olarak da adlandırılmaktadır.)
 • Dalgalı Talep

  Yılın en az % 70'inde satışı olan talep yapısı.
 • Deniz Konşimentosu

  Bkz: Bill of Lading
 • Deniz Terminali

  Deniz liman faaliyetlerinin tümü veya bir kısmını yürütmek amacıyla oluşturulan tesis/tesisler.
 • Deniz Ticareti

  Denizyoluyla yapılan ticaret.
 • Döngüsel Sefer

  Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslîmatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslîmatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemi.
 • Dar Koridor

  Paletlerin raflara yüklenmesi ve boşaltılmasında dar koridor çakalarının (reach truck) kullanıldığı koridor (Bu tip koridorların genişliği, 240-330 cm. arasında olup depo alanı/hacmi kullanımı açısından daha verimlidir.)
 • Doğal Liman

  Doğal yollarla oluşmuş göl şeklindeki liman.
 • Doğrudan Teslimat

  Bkz: Direct ShipmentBkz: Direct Shipment
 • Demode Stok

  Bkz: Obsolete Inventory
 • Dolu Adres

  Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.
 • Deniz Konşimentosu

  Bkz: Bill of Lading
 • Denizyolu Taşımacılığı

  Bkz: Maritime Transportation
 • Dökme Yük Gemisi

  Kuru ve sıvı dökme yükleri taşıyabilen ancak esas olarak dökme ham petrol ve kömür taşıyabilen gemi. (Bu gruptaki gemilerin ortak noktası, yükün içine döküldüğü büyük bir kaseye benzetilmeleri ve yükün dökülebilme özelliğidir.)
 • Dış Kaynak Kullanımı

  Şirketlerin kendi temel (core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, mâliyetlerini azaltmak, kaliteyi yükseltmek, verimliliğini arttırmak, sabit mâliyetleri değişken mâliyetler hâline dönüştürmek, ilgili tedârikçinin uzmanlık, yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara tepki hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak üzere, varolan şirket faaliyeti veya faaliyetlerinin gereğinde ilgili varlıkları ile birlikte üçüncü parti şirketlere devredilmesi süreci.
 • Düseldorf Palet

  Daha ziyade indirimli zincir marketlerde kullanılan 60x80 cm ölçülerindeki palet
 • Dikey Döner Raf

  Ürünlerin yukarı ve aşağı doğru döngüsel hareketini sağlayarak yerleştirme ve toplama işlemlerinin yapıldığı karusel tipi raf.
 • Dönemsel Sayım

  Bkz: Cycle Counting
 • Dayanıksız Mal/Yük

  Bkz: Perishable Freight
 • Dayanıksız Mal/Yük

  Kısa raf ömürlü, soğutma veya ısıtma gibi özel koruyucu hizmetler gerektirebilen, aksi durumda hızlı bozulabilecek veya değerini yitirebilecek yük. (Genellikle taze meyve ve sebze için kullanılır).
 • Demiryolu Karma Taşıması

  Genellikle uzun mesafeli karma taşımacılığının bir parçası olarak konteynerlerin demiryoluna kısa mesafeli taşınması.
 • Demiryolu Yan Hat

  Demiryolunda makas ile ayrılan hat
 • Dar Koridor Çakası

  Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç. (Dar Koridor Çakası).
 • Değişim Mühendisliği

  Bkz: Business Process Reengineering Bkz: Business Process Reengineering Bkz: Business Process Reengineering Bkz: Business Process Reengineering
 • Dirençli Tedârik Zinciri

  Rekabetçi bir ortamda gelecekte ortaya çıkabilecek belirsiz gelişmeler ve bozucu etkiler karşısında, değişimle başa çıkma yeteneğini kullanarak eski durumuna veya kabul edilebilir bir seviyeye tekrar gelebilen tedarik zinciri. (Bu noktada zincirin esnekliği ve adaptasyon özellikleri önem kazanmaktadır.)
 • Demiryolu Hareketli Taşıtları

  1) Demiryolu taşıyıcısının sahip olduğu, hareket ettirici güç ekipmanı hariç, yük/yolcu araçları. 2) Karayolu (motorlu araç) taşımacılarının sahip olduğu otobüsler, kamyon ve römorklar.
 • Dara

  Taşıma aracının veya kabının boş ağırlığı.
 • Deniz Otoyolu

  En az iki ülkeyi kapsayacak şekilde karayolu trafiğini denize kaydırarak daha verimli ve sürdürebilir deniz bazlı karma taşımacılık sistemi.
 • Deniz Ticareti

  Bkz: Maritime TradeBkz: Maritime TradeBkz: Maritime TradeBkz: Maritime TradeBkz: Maritime Trade
 • Deniz Ticareti

  Bkz: Maritime TradeBkz: Maritime TradeBkz: Maritime TradeBkz: Maritime TradeBkz: Maritime Trade
 • Denizde Durumsal Farkındalık

  Yetkili kurumlara deniz güvenliğine ilişkin görevlerinde bilgi sağlamak maksadıyla, deniz vasıtalarının her türlü vasıta ve elektronik sistemlerle gözetlenerek, yük, mürettebat ve yolcu bilgilerine ulaşılması, bilginin toplanıp birleştirilmesi ve analiz edilerek karar vericilere yayılması.
 • Dengeli Talep

  Yılın belli dönemlerinde değişkenlik göstermeyen talep.
 • Depolama

  Bir malın kullanılmak ya da sevkedilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak korunması işlemi.
 • Depolama Yeri

  Depoda ürünlerin konduğu adreslenmiş yer, lokasyon.
 • Depolama Plânı

  Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.
 • Depolama Mâliyeti

  Malzemelerin fiziksel olarak depolanması (kira/amortisman, ısıtma, aydınlatma, sigorta, genel giderler vb.) ve elleçlenmesi (malzeme boşaltma, mal kabul, gruplama, paket açma, paket bölme, istifleme, yerleştirme, eksik tamamlama, toplama, yükleme vb.) ile ilgili masraflar.
 • Depo İşlem Hacmi

  1) Depolama işlem hacminin, ağırlık, adet vb. cinsinden ölçüsü (Örneğin teslim alınan ve sevkedilen mal miktarı toplamının yarısı). 2) Birim zamanda yapılan iş.
 • Dokunma Analizi

  Üreticiden müşteriye olan akışta ürüne uygulanan elleçleme sayısının analizi.
 • Dağıtım Kanalı

  Bkz: Distribution ChannelBkz: Distribution Channel
 • Dolaşım Süresi

  Depolarda çalışan/ekipmanın yükü lokasyonuna yerleştirme veya söz konusu lokasyondan alma süresi.
 • Dönüş Süresi

  Geri dönüş süresi.
 • Değer Zinciri

  Müşteri isteklerine göre ilk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkilileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünü.
 • Değer Zinciri Analizi

  Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.
 • Değer Zinciri Yönetimi

  Müşteri isteklerine göre ilk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkilileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütününün yönetimi.
 • Değer Zinciri Operasyon Referansı

 • Değer zinciri oluşturmada faaliyetleri tanımlamada kullanılan ortak terminoloji ve standart süreç tanımları.

 • Değer Akışı

  Üretim ve hizmet süreçlerinde ilk aşamadan son aşamaya kadar olan tüm faaliyetler sırasıdır.
 • Değişken Maliyet

  İş düzeyi veya miktarına bağlı olarak değişen mâliyet (Örneğin hammadde mâliyeti, enerji mâliyeti gibi).
 • Düzgün Olmayan Amaç Fonksiyonlu Araç Rotalana Problemi

  Amaç fonksiyonunun sürekli bir fonksiyon olarak ifade edilemediği araç rotalama problemi.
 • Davet Listesi

  Bkz: Bidders ListBkz: Bidders ListBkz: Bidders ListBkz: Bidders ListBkz: Bidders ListBkz: Bidders List
 • Doğrulanmış Brüt Ağırlık

  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can ve Mal Güvenliği Uluslararası Yönergesi (SOLAS) uyarınca gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık
 • Dikey Endüstri Portalı

  Belli bir endüstri veya iş kolu ile ilgili bilgiler veren, kaynaklar ve linkler içeren sektör portallarına verilen ad.
 • Dikey Doluluk Oran

  Depodaki kullanılabilir boş hacmin kullanılan dolu hacme oranı.
 • Dikey Açıklık

  Bkz: Unit ClearanceBkz: Unit ClearanceBkz: Unit ClearanceBkz: Unit ClearanceBkz: Unit ClearanceBkz: Unit Clearance
 • Depo, Ambar

  Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlandığı, açık veya kapalı olan, güvenlikli alan.
 • Depo Ölçülendirme

  Öngörülen depo kapasitesinin depo ölçülerine dönüştürülmesi.
 • Depo Genişleme Problemi

  Oluşan gereksinmelere bağlı olarak mevcut depoların büyütülmesi problemi.
 • Depo Yönetimi

  Depoların yönetilmesine yönelik olarak yapılan tüm depolama faaliyetlerinin genel adı.
 • Depo Yönetim Yazılım Sistemi

  Depoların; mal kabul, yerleştirme, ikmâl, stok yönetimi, sayım, işgücü yönetimi, toplama, ambalajlama, sevkiyat plânlama vb. işlemlerinin barkod, RF terminalleri, otomatik malzeme taşıma sistemleri vd. çağdaş teknolojiler kullanılarak yönetimini sağlayan yazılım sistemi.
 • Depo Sipariş Çevrim Süresi

  Depoya bir siparişin geçilmesinden itibaren (toplama, paketleme işlemlerini takiben) o siparişin sevkiyata hazır hale gelmesine kadar geçen süre.
 • Depo Satınalma Talebi

  Deponun daha fazla mal stoklamak üzere oluşturduğu satınalma siparişi.
 • Depo Güvenliği

  Yetkisiz personel, zararlı haşere, rüzgâr, yangın, sel vb. kontrol dışı unsurların depoya girmemesi için alınan önlemler ile giriş, bakım, temizlik vb. işlemlerin kaydı.
 • Depo Kapasitesi

  Genellikle palet, koli vb. birimlerle ifade edilen depolama işlem kapasitesi.
 • Depolama Birimi

  Depolama işlemlerinin ifâde edilmesinde (ölçülmesinde) kullanılan ölçü birimi (Örneğin palet, koli/paket vb.).
 • Denizyolu Taşımacılığı

  Bkz: Maritime TransportationBkz: Maritime TransportationBkz: Maritime Transportation
 • Dalgasal Toplama Yöntemi

  Sevkedilecek malzemenin bekleme süresini enazlamak için toplama listelerini seçme ve sıralama yöntemi (Toplama emirlerinin, aynı ürünler, aynı taşıyıcı, aynı varış noktası biçiminde trafikteki yeşil dalgaya benzer şekilde dalgalar hâlinde oluşturulmasıdır. Bölgesel toplamada toplama emirleri bölge bazında oluşturulur, tüm bölgeler aynı zamanda toplanır, ürünler daha sonra sınıflandırılır ve sevkiyata göre konsolide edilir. Dalgasal toplama ise daha hızlı bir yöntemdir, toplama emirleri düzenlenirken taşıma aracı ve varış noktaları dikkate alınır).
 • Dünya Suyolu Taşımacılığı Altyapısı Derneği

  Kanallar, nehirler ve limanlar gibi gemi ile geçilebilen su yollarındaki trafik standartları konusunda danışmanlık yapan 1885 yılında kurulmuş uluslararası organizasyon.
 • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

  Hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve oluşturan çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organı.
© MARSLOGISTICS