Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Erişim Alanı

  Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit (Genellikle malzeme sayımı amaçlı olarak kullanılır).
 • Ek Talep

  Tahmine, proje satışları gibi manuel olarak eklenmiş talep.
 • Elektronik İrsaliye Bildirimi

  Bkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment NoticeBkz: Advance Shipment Notice
 • Eklenti (Ataşman)

  Genellikle forkliftlere takılarak farklı elleçleme işlemelerinin yapılmasına olanak veren ekipman.
 • Etik Dışı Satış

  Bir tedârikçinin; ürün veya hizmetini satın almak isteyen bir kuruma sunduğu, ancak bu kurum için diğer alıcı kurumlara göre avantaj sağlayan, dolayısıyla etik olmayan satış şekli.
 • En İyi Uygulama

  Belli bir faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik çok iyi sonuçlar veren ve diğer şirketler tarafından örnek alınan süreç veya sistem.
 • Ek Yük

  1) Farklı terminallerden gelip de tek bir yük olarak gönderilmek üzere birleştirilen iki ayrı mal. 2) Bir şirketin bir diğer şirkete verdiği yük.
 • Eş Zamanlı Mühendislik

  Ardışık yerine çeşitli mühendislik birimlerinin bir araya gelerek eş zamanlı gerçekleştirdikleri ürün geliştirme süreci.
 • Ertelenmiş İade

  Taşıyıcının belirli bir süre kapsamındaki taşıma giderlerinin bir kısmını taşıtana belirli bir süre sonrasında iade etmesi.
 • Elden Çıkarma

  Teknik ve ekonomik olarak kullanılamayacak ürünlerin elde çıkartılması.
 • Elden Çıkarma

  Bkz: Surplus PropertyBkz: Surplus Property
 • Erken ve Hızlı Tepki Sistemi

  Depolarda daha hızlı ve daha büyük miktarda suyun boşaltılmasını sağlayan yağmurlama sistemi teknolojisi. (Bu sistem raf içi yağmurlama tesisatı ihtiyacını azaltır).
 • E-İş

  Bkz: Electronic Business
 • Ekolojik Konteyner

  Tüm dış koşullara dayanıklı, taşınmasında daha az enerji tüketimi gerektirecek şekilde tasarlanmış ve güçlendirilmiş kompozit malzemeden üretilmiş çok daha hafif konteyner.
 • Ekolojik Tasarım

  Öngörülen operasyonları gerçekleştiren, çevresel olumsuz yükleri azaltan, çevreye duyarlı bir yaklaşımla geri dönüşümlere sahip sürdürülebilir çözümlere dayalı tasarım.
 • Ekolojik Sürüş

  Doğru vites kullanımı, agresif sürüşten kaçınma, aracın fazla yüklenmemesi, doğru rotalama vb önlemler ile yakıt tüketimi ve emisyon seviyesini etkin bir şekilde azaltarak gerçekleştirilen sürüş.
 • E-Ticaret

  Bkz: Elektronic Commerce
 • Ekonomik Operatörlerin Kayıt ve Kimlik Numarası

  Avrupa Birliği'nde taşıma yapan uluslararası nakliyat şirketlerinin AB gümrüklerinde işlem yapabilmeleri için sahip olmaları gereken kod.
 • Ekonomik Sipâriş Miktarı (ESM)

  Sipâriş ve stok mâliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedârikçiye verilen sipâriş miktarı.
 • Eko-Rotalama

  Taşıma seferlerinin çevresel ve ekonomik maliyetleri azaltacak şekilde rotasının belirlenmesi.
 • Emisyon Kontrol Alanı

  Gemilerden oluşan havadaki emisyonu (SOx, NOx, ODS, VOC) en azlamak üzere katı kuralların uygulandığı deniz bölgeleri
 • Etkin Tüketici Yanıtı

  Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.
 • e-Fatura

  Bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (Gelirler İdaresi Başkanlığı) üzerinden gerçekleştirildiği, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşidi. (e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Ayrıca kağıda basılmaz. İtiraz süreleri, iptal ya da iadesi kağıt faturaya göre farklılık gösterir.).
 • Ekolojik Konteyner

  Bkz: Eco- containerBkz: Eco- containerBkz: Eco- containerBkz: Eco- container
 • Elektronik İş

  İşletme faaliyetlerin internet ortamında gerçekleştirilmesi.
 • Elektronik Ticaret

  Mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı, satışı, satın alınması vb. faaliyetlerin, elektronik ortamlar üzerinde, yazılımlar kullanılarak ve gerçek zamanlı (on-line) olarak yapılması (E-ticaret olarak da bilinir. B2B ve B2C şeklinde uygulanabilmektedir.).
 • Elektronik Veri Değişimi

  Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözkonusu kurumların yazılımları arasında amacına uygun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri aktarımı veya paylaşımı.
 • Elektronik Yük Yönetimi

  Web teknolojisine dayalı olarak tedarik zincirinde yer alan şirketler arasında veri ve mesaj aktarımını gerçekleştiren ve ABD Ulaştırma Bakanlığı'nca desteklenen girişim
 • Elektronik Fon Transferi

  Ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi.
 • Elektronik Pazar

  Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.
 • Elektronik Perakendecilik

  Bkz: e-tailingBkz: e-tailingBkz: e-tailingBkz: e-tailing
 • Elektronik Denge Sistemi

  Elektronik olarak taşıtlarda savrulmayı önleyici sistem
 • Elektronik Atık; e-atık

  Bkz: Waste Electrical and Electronic EquipmentBkz: Waste Electrical and Electronic EquipmentBkz: Waste Electrical and Electronic EquipmentBkz: Waste Electrical and Electronic Equipment
 • Elektronik Kalite Kontrol

  Sensör, vd. elektronik usullerle gerçekleştirilen kalite kontrol.
 • Elektronik Ürün Kodu

  Tedârik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.
 • e-Market

  Market ürünlerinin (gıda, temizlik malzemesi gibi) internet üzerinden satın alınması.
 • Elektronik İmza

  Elektronik veya grafik olarak oluşturulmuş, güvenilirlik sağlayan, işlemlerin tanımlanması ve tamamlanması için yetki veren ve yalnızca o kişiyi temsil eden şekil, imza veya kod, yetkilendirme kodu.
 • e-Lojistik

  1) Tüm Tedârik zinciri sürecinde, resmi veya özel ağlarda (internet, intranet) ürün, bilgi ve parasal hareketlerin planlama, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını içeren genel bir kavram. (Örneğin; müşterinin gerçek zamanlı (online) siparişinin işletmeden-müşteriye (B2C) ve işletmeden işletmeye (B2B), müşteri hizmeti olarak takip ve izlenmesi). 2) Internet üzerinde verilen siparişin ilgili ürünün teslimine kadar geçen süreç kapsamında her türlü hareket ve bilgi akışının elektronik ortamdan sürekli takibi.
 • Emisyon Ticareti Sistemi

  Emisyonu kontrol altına almak ve azaltmak üzere, ekonomik teşviklere dayalı ve devlet kontrolü altında yürütülen sistem. (iklim değişimlerini azaltmak üzere farklı ülkeler ve şirketler bu sistemi kullanmaktadır.)
 • Enerji Vergilendirme Sistemi

  Avrupa Birliği'nde küresel ve sürdürülebilir değerler çerçevesinde oluşturulan ve rekabeti olumsuz yönde etkilemeyen enerji vergilendirme sistemi
 • e-Tedarik

  Internet tabanlı teknolojik altyapı kullanarak ürün ve hizmetlerin tedariği.
 • e-Perakende

  Bkz: e-TailingBkz: e-Tailing
 • e-Alışveriş

  Bkz: e-TailingBkz: e-Tailing
 • e-Perakende

  Mal ve hizmetlerin pazarda internet yoluyla satılması, elektronik perakendecilik.
 • Euro 6 Palet

  Bkz: Pallet DüsseldorfBkz: Pallet Düsseldorf
 • EUR.1 Dolaşım Belgesi

  Eşyanın menşe ülkesini gösteren belge. (EFTA ülkelerine ihracatta, Avrupa Birliği’ne demir çelik ürünleri (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu-AKÇT ürünleri) ihracatında, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatta ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında kullanılır.)
 • Euro Palet

  Avrupa Palet Birliği tarafından özellikleri tanımlanmış ve standart dış ölçüleri 1.200 mm x 800 mm x 144 mm olan ve palet değişime giren standart palet.
 • Euro Palet

  Bkz: Euro Pallet
 • Etkinlik Yönetimi Lojistiği

  Fuar, festival, konferans ve konser gibi büyük organizasyonların lojistik faliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik proje yönetimi uygulaması.
 • Ekspres Garanti

  Öngörülen süre kapsamında bir ürünün parçalarını değiştirme veya tamiri konusunda satıcı tarafından alıcıya verilen garanti.
 • En Yaşlı İlk Çıkar

  Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kural.
 • Esnek Konveyör

  Özel şasesi sayesinde uzayıp kısalabilen ve sağa sola dönüş yapabilen konveyör. (Genelde üzerinde rulo veya makara ile taşıma yapılır.)
 • Esneklik

  Tüketici taleplerini en kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde karşılayabilme yeteneği.
 • Esnek Dağıtım Sistemi

  Değişken müşteri siparişleri durumunda belirlenmiş maliyet ve
 • Esnek Taşıma Robotu

  Ürüni yer, zaman ve işlemle ilgili olarak aldığı bilgiye göre davranan taşıma robotu.
 • Esnek Üretim Sistemi

  Bilgisayar kontrollu makine ve üretim hatları kullanarak hızlı ve ekonomik ürün dönüşümü sağlayarak farklı ürünlerin düşük miktarlarda üretimini verimli bir şekilde gerçekleştiren sistem.
 • Etiketi Hazır Mal

  Tedârikçilerin mallarını her türlü etiket, fiyat ve güvenlik kodlarıyla hazır duruma getirdiği, böylece dağıtım merkezlerinde çapraz sevkiyatın hızlı gerçekleştirilebildiği ve perakendeciler tarafından doğrudan sisteme alındığı ürün.
 • Eşikbekçiliği

  Tersine lojistik kanallarına giren ürünlerin ayıklanması.
 • El Arabası

  Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen/çekilen araç.
 • Elleçleme

  Malzeme boşaltma, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yığma, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajma, yükleme, vb. işlemler.
 • Elleçleme Mâliyeti

  Hazırlama, yükleme ve boşaltma faaliyetleri ile ilgili mâliyet.
 • Eve Teslim

  Eve yapılan teslimat
 • Eş İhale

  Aynı ürün için aynı koşullarla tekrarlanan ihale.
 • Endüstriyel Ambalaj

  Ürünleri üreticiden üreticiye teslim etmek amacıyla kullanılan ambalaj.
 • Endüstriyel Simbiyoz, Ortak Yaşam Ağı

  Tercihan birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla endüstriyel işletmenin daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesindebir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışması. (“Simbiyoz” biyolojik bir terimdir ve iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları anlamına gelmektedir).
 • Endüstri 4.0

  Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi entegre eden düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan siber fiziksel sistemler kullanan, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı nesnelerin internetine dayanan, akıllı fabrikalara geçişi öngören ve bu şekilde üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azaltan, üretim miktarı ve kalitesini artırmaya yönelik strateji.
 • Entelektüel Mülkiyet, Fikrî Mülkiyet

  Patenti, telif hakkı, ticarî veya hizmet markası olan ürünler.
 • Entegre Lojistik Destek (ELD)

  Bir ürünün yaşam çevrimi boyunca, sistemin ve sisteme ilişkin lojistik desteğin tanımı, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, temini, konuşlandırılması, işletimi, desteği ve kullanımdan kaldırılması faaliyetlerini maliyet etkin olarak planlayan ve bu planın uygulanmasını sağlayan tüm idari ve teknik faaliyetlerin gerçekleştirildiği süreç. (Çıkış noktası askeri amaçlar olmakla birlikte, ticari ürün desteği veya müşteri servisi organizasyonlarında da sıklıkla kullanılmaktadır).
 • Envanter Kontrol

  Bkz: Stock ControlBkz: Stock ControlBkz: Stock ControlBkz: Stock Control
 • Envanter

  İşletmedeki tüm demirbaş ve stoklarının fiziksel ve/veya malî listesi.
 • Envanter Yönetimi

  Bkz: Stock ManagementBkz: Stock ManagementBkz: Stock Management
 • Etiket

  Üzerine takıldığı ürünle ilgili bilgiler taşıyan metal, plastik, kağıt vd malzemelerden yapılmış nesne.
 • Etiketleme

  1) Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi. 2) Katma değerli hizmetler ve müşteri istekleri kapsamında gerçekleştirilen ürün etiketleme işlemi
 • Evsahibi Liman

  Altyapı ve genel yönetimin kendisine, vinç ve diğer donanım ile bunların yönetiminin farklı özel şirketlere ait olduğu liman.
 • Erteleme

  Bkz: Postponement Principle.
 • Elle Toplama

  Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplanması.
 • Elle İtmeli Araba

  Depolarda genellikle kolili ürünlerin taşınması için insan gücüyle hareket ettirilen iki tekerlekli yük taşıma aracı.
 • Elçaka

  Yüksek lokasyonlara el ile yükleme veya boşaltmayı olanaklı kılan ve bu amaçla tasarlanmış çaka, insanlı çok dar koridor çakası.
 • En Az Sipariş Miktarı

  Paket büyüklüğü, üretim parti büyüklüğü vd. nedenlerle bir malzemeden en az verilebilecek sipariş miktarı.
 • En Yakın Lokasyon

  Depo içerisinde mümkün olan en kısa turun yapılabilmesi için, siparişe konu olan malların daha önce toplandığı yere en yakın yerden toplanması.
 • Eskimiş/Demode Stok

  1) Geleceğe yönelik talebi olmayacağı düşünülen stok. 2) Teknolojik gelişmelerle demode olan stok. 3) Son kullanım tarihinin geçmesi, bozulması ve diğer nedenler dolayısıyla kullanılamayan mallar.
 • Elde Bulundurmama

  Talep olmasına rağmen stok olmamasından kaynaklanan sorun.
 • Elle Toplama

  Depo yönetimi sistemlerinde, genellikle sevkiyat noktalarına göre, küçük miktarların elle toplanması kuralı. (Alan kullanımı için bu kural çok yararlıdır).
 • Erteleme İlkesi

  1) Müşteri isteklerine dayalı bazı ürün farklılaştırma işlemlerinin sonradan yapılması. 2) Bâzı özel işlemlerin, tam sevkiyat öncesi yapılacak şekilde ötelenmesine ilişkin üretim veya dağıtım ilkesi.
 • Enerji Gemisi

  Üzerinde enerji üretim makineleri olan elektrik santrali gemisi. (ülkelerin acil elektrik ve orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek teknoloji kullanılarak üretilen, elektrik üretimine hazır halde müşteriye ulaşan, yüzen enerji santralidir.)
 • En Az Toplam İşlem İlkesi; Minimum Toplam İşlem İlkesi

  Tedârik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi. (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)
 • El Arabası

  Bkz: Hand TruckBkz: Hand TruckBkz: Hand TruckBkz: Hand TruckBkz: Hand TruckBkz: Hand TruckBkz: Hand Truck
 • Esnek Miktarlı Sözleşme

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satıcının satılamayan her ürünün belli bir miktarı için geri ödeme yaptığı sözleşme.
 • Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardaki Bazı Tehlikeli Madde Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi

  Avrupa Birliği'nin elektronik ve elektirikli ürünlerin üretiminde altı tehlikeli madde kullanımın sınırlandırılmasına ilişkin talimat.
 • Emniyet

  İşin yapısından kaynaklanabilecek tehlikelere karşı önlem alma.
 • Enkaz

  1) Kullanım ömrünü tamamlamış ancak hurda değeri olan ekipman. 2) Kazadan veya yangından kurtarılan mal.
 • Eksik Sevkiyat

  İstekte bulunulan ürünlerden daha az miktarın gönderilmesi.
 • En kısa yol

  En kısa yol uzunluğuna göre ürünlerin depoda yerleştirilmesi
 • Elde Bulundurmama

  Bkz: Out of Stock
 • Eğimli Tepsi Ayrıştırıcı

  Ürünleri ayrıştımak için konveyöre monte edilmiş ardışık eğilebilir tepsiler kullanan ayrıştırıcı. (Tepsi üzerinde taşınan ürün, ayrıştırılacak noktaya geldiğinde tepsi sağa veya sola eğilerek bırakılmış olur.)
 • Ekipmanlı Liman

  Altyapı ve vinç, tesis gibi üstyapılara da sahip olan liman. (Özel şirketler bu varlıkları kiralayabilmektedir. )
 • Evrensel Ürün Kodu

  A.B.D. Tarafından geliştirilen 12 karakterden oluşan, perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi.
 • Ek Yükümlülük

  Uluslararası Teslim Kuralları (Incoterms) ile birlikte kullanılan ve taraflara ek yükümlülük doğuran şartlar. (Bunların başlıcaları; FIOS (yükleme, boşaltma ve istifleme hariç), (UN)LOADED (yüklemesi yapılmış/yapılmamış), (UN)LANDED (boşaltması yapılmış/yapılmamış) ve DEMURRAGE (yükleme/boşaltmanın süresi içerisinde yapılamamasından kaynaklanan ek masraflardır))
 • Eşzamanlı Topla ve Dağıt Araç Rotalama Problemi

  Eşzamanlı dağıtım ve toplama işlemlerinin yapıldığı araç rotalama problemi
 • Esnek Kısıtlı Araç Rotalana Problemi

  Kısıtların zorunlu değil esnek olduğu araç rotalama problemi.
© MARSLOGISTICS