Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Faaliyet Tabanlı Yönetim

  İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.
 • Faaliyet Tabanlı Mâliyetlendirme

  Hatasız ürün ve süreç mâliyetlendirmesi için giderleri faaliyetlerle, nesnelerle ve süreçlerle ilişkilendiren bir mâliyet hesaplama sistemi.
 • Formların Savaşı

  Aynı amaca yönelik olsa bile farklı ülkeler veya şirketler tarafından kullanılan formların içeriklerinin farklı olmasından kaynaklanan sorun.
 • Foto Barkod Tarayıcı

  Lazer kullanan standart barkod tarayıcının aksine barkodun dijital fotoğrafını çeken, dolayısıyla küçük bir dijital kamera görevi gören barkod tarayıcısı (CCD tarayıcılar, kısa mesafelerdeki (genellikle birkaç cm.) tarama işlemleri için düşük mâliyetli bir seçenektir.).
 • Felaket Önleme Planı

  Programlar, aygıtlar ve verilerin önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önem planı.
 • FIATA Kombine Taşımacılık Konşimentosu

  Bkz: Multimodal Bill of Lading
 • Filo Yönetimi

  Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan taşıma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.
 • Fleksi Tank

  Sıvı ürünlerin konteyner, TIR ve vagon içinde taşınmasını sağlayan, bidon ve varile göre hacim kullanımı çok daha yüksek, sıvı ürünün pompa ile boşaltıldığı, temizlik gerektirmeyen tek kullanımlık ambalaj malzemesi (endüstriyel poşet).
 • Fumigasyon

  Böcekleri ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda belli bir ısıda ve belli miktarda gaz halinde kimyasal bir madde (fumigant ) uygulama ve belli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemi. (Lojistikte özellikle ahşap paletlerde kullanılır).
 • Fazla, Eksik ve Hasarlı Şikayeti

  Yükün taşınması veya depolanması esnasında oluşacak herhangi bir fazla, eksik ve hasar durumunda zararın karşılanması için başvurulan tazminat.
 • Fazla

  İstenenden fazla miktar.
 • Fiziksel Sayım

  Depo veya tesisteki tüm envanterin, giriş ve çıkışların durdurularak, genellikle yılda bir kez, belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesi süreci.
 • Fiziksel Ağ

  Bkz: Supply Chain Network
 • Fiziki stok

  Depoda mevcut olan ürünler
 • Fiziksel dağıtım

  Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipâriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi. (Giden (outbound) lojistiğe karşılık gelen bir terimdir).
 • Fiyatlandırma Listesi

  Belirli bir fiyatta anlaşılmış ürünler listesi.
 • Fiyat İndirimli Sözleşme

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.
 • Fiyat Sabitleme

  Ürün fiyatını sabit tutmak üzere tedârikçiler arasında yapılan gizli, dolayısıyla etik olmayan anlaşma.
 • Fiyat Koruması

  Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.
 • Frigofirik; Soğutuculu Araç

  Isı değişimine duyarlı gıda, ilaç sağlık ve kimyasal ürünlerin taşınması için tasarlanıp imal edilen, taşınan ürünün ısı değişimine duyarlılığına bağlı olarak kasasının duvarları, tavan, taban ve kapıları, iç ortam ile dış ortam arasında ısı transferini minimize edecek şekilde izole edilmiş ve bir soğutucu ünitesi bulunan karayolu taşıtı.
 • Fiyat Teklif Talebi

  Genellikle RFP ile birlikte kullanılan işin tümü ve kalemlerine göre istenen fiyatların talep edildiği doküman.
 • Fiyat İndirimli Sözleşme

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve belli bir hedef değerin aşılması durumunda, satıcının satılan her fazla ürün için alıcıya iskonto yaptığı sözleşme.
 • Fason Üretim

  Yarı ürün veya ürünlerin, malzemelerin verilerek veya verilmeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.
 • Fazla Mal

  Gereğinden fazla ürünlerin satış veya takas yoluyla elden çıkarılması.
 • Farklı Sürüş Zamanlı Araç Rotalama Problemi

  Araçların sefer mesafe ve sürelerinin farklı olduğu araç rotalama problemi.
 • Fire

  Hasar, çürüme, sızıntı, büzülme, bozulma gibi nedenlerle oluşan mal kaybı.
© MARSLOGISTICS