Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Parça Başı Ücret

  Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.).
 • Parti Toplama

  Sipârişlerin, partiler hâlinde gruplandırıldığı toplama yöntemi (Sipâriş toplama elemanı, genellikle 4 ilâ 12 sipârişten oluşan partideki tüm sipârişleri bir seferde toplar.).
 • Parti Üretimi

  Çok çeşit veya aynı malın farklı seçeneklerinin sözkonusu olduğu, her partide aynı tür malın üretilip; ürün tipi değiştiği zaman başka bir partinin üretimine geçildiği üretim şekli (Bu üretim tipinde, üretim hattı sıra ile farklı ürünlere ayrılmış olur. Üretilecek miktar o ürüne ilişkin bir serî üretim hattının geliştirilmesine yol açacak büyüklükte değildir. Bu nedenle genel amaçlı donanımdan ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücünden yararlanılarak değişik ürünler üretilir. Örneğin döküm ve dövme parçalar, pompalar, redüktörler, fan vb.).
 • Parça Yük

  Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan, genel yük olarak da tanımlanabilen ve palet, sandık vb. gibi farklı ambalajlarda taşınabilen parsiyel yükler.
 • Parça Yük Deposu

  Bkz: WarehouseBkz: Warehouse
 • Parça Çalma, Yamyamlaştırma

  Kullanılmış veya yedek üründen, başka ürün veya yarı ürünlerin bakım-onarımı veya yeniden üretiminde kullanılmak üzere parça alınması durumu.
 • Peşin Ödeme

  1) Satıcının riskini ortadan kaldırmak üzere, teslîmat öncesi yapılan peşin ödeme. 2) Alıcının parayı peşin ödeyerek; malın ulaşmaması, bir kısmının gönderilmesi, hasarlı mal ulaşımı ve bunun gibi bâzı sorunların oluşma riskini kabul etmesi durumu.
 • Parça, Bileşen

  1) Bitmiş üründe kullanılan, kullanan taraf için yarı ürün nitelikleri taşıyan malzeme (Örneğin; motor için piston, bilgisayar için sabit disk gibi.). 2) Tedârikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satınalma malzemeleri.
 • Paydaş Ağı

  Farklı organizasyonların (müşteriler, tedârikçiler, devlet kurumları vb.), aynı yazılım ve protokolleri internet üzerinden kullanabilecekleri şekilde oluşturulan ağ.
 • Parmak Rampa

  Üç taraftan yükleme-boşaltma yapılabilen aracın içine girerek yanaştığı bir çeşit rampa. (Böylece TIR, kamyon ve römorklar, hem yandan, hem arkadan, geleneksel yöntemlerle yüklenebilir ve boşaltılabilirler).
 • Pergon

  Demiryolu yük taşımacılığında yük katarlarına eklenen personel vagonu.
 • Petek Depolama

  Yüklerin; mevcut bir alanda/zeminde hiç boş yer kalmayacak şekilde petek biçiminde depolanması ve boşaltılması.
 • Prim

  Sigorta poliçe ücreti.
 • Parti

  Diğer malzemelerden ayrı olarak işleme tutulan, ayrı bir kod ile izlenen malzemelerin oluşturduğu ve depoda ayrı bir lokasyonda tutulması gereken yığın.
 • Parti Üretimi

  Bkz: Batch Production
 • Parti Sırası

  Depolarda ürünlerin parti numarası veya tarihine bakılarak toplama veya ikmal işlemleri yapılma sırası.
 • Parti Büyüklüğü

  Bir sipârişe veya iş emrine karşılık gelen ürün miktarı.
 • Parti Büyüklüğü Belirleme

  Üretim veya satınalma gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanabilmesi için tedârikçilere veya üretim merkezlerine verilen sipâriş veya iş emrine ait parti büyüklüklerinin saptanması.
 • Parsiyel Taşımacılık

  Bkz: Partial TransportationBkz: Partial TransportationBkz: Partial Transportation
 • postayla alışveriş

  Bir malın mağazaya gitmeden katalogdan sipariş verilmesi ve satın alınması işlemi. (Ödeme için genelde kredi kartı kullanılır).
 • Pazaryeri

  Tedârikçiler ile müşterilerin internt ortamından buluşarak ticaret yaptıkları alan.
 • Parti Büyüklüğü Belirleme

  Bkz: Lot Sizing
 • Paralel Toplama

  Birden fazla müşterinin siparişinin eşzamanlı toplanması ve toplama sırasında müşteri bazında ayrıştırılması
 • Paket

  Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.
 • Paketleme

  Ürünlerin; pazarlama, depolama, taşıma veya dağıtım amacıyla, uygun malzemeler kullanılarak ve miktar, güvenlik vb. koşullar dikkate alınarak biraraya getirilmesi.
 • Paketleme

  Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran; metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap. (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.).
 • Palet

  Depolama ve taşımacılıkta kullanılan, çeşitli malzemelerden (tahta, metal, plastik vd.) üretilen, çaka tarafından elleçlenen ve ürünün üzerine konulduğu platform.
 • Palet Değiştirici

  Bkz: Pallet InverterBkz: Pallet Inverter
 • Palet Kodu

  Bkz: SSCCBkz: SSCC
 • Palet Havuzları

  Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.
 • Palet Değiştirici

  Ürünleri farklı paletler arasında elle müdahaleye gerek kalmaksızın aktarabilen ekipman. (Örneğin tahta palet üzerindeki ürünlerin plastik palete aktarılması veya kısmen kırık bir paletin sağlam bir palet ile değiştirilmesi.)
 • Palet Destek Çubukları

  Ağır veya standart dışı ölçülerdeki paletleri taşımak için raflara monte edilen profiller.
 • Palet Uyumlu Konteyner

  Standart konteynere göre daha geniş ve euro palet taşımaya daha uygun, standart konteynere göre yerleşim düzenine bağlı olarka 2 veya 6 daha dazla palet konabilen konteyner.
 • Paletizör

  Bir palet üzerine karton, koli, teneke, kutu, bidon vs. gibi ürünleri kuralına uygun bir şekilde dizerek yerleştirmek için kullanılan ekipman.
 • Paletleme

  1) Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi. 2) Ürünlerin, palet bazında birimleştirilmesi.
 • Panamaks Gemi

  Panama kanalından geçebilen en büyük boyuttaki gemi. (Hem kuru yük hem de tanker taşımacılığı için kullanılır.)
 • Panelvan

  Yük taşımak için üretilmiş, arka koltukları ve camları olmayan, 3-5 metrelik kapalı kasaya sahip, minibüse benzer hafif ticari araç (Yarı kapalı açık kasa olan kamyonette açıkta mal taşınırken, bu modelde kapalı içi boş bölümde yük taşınır.)
 • Pan Avrupa Ulaştırma Alanı

  Avrupa Birliği ülkeleri ile komşu ülkelerini kapsayan ulaştırma alanı.
 • Pan Avrupa Ulaştırma Koridorları

  Avrupa Ulaştırma Ağını (TEN-T) merkezi ve doğu Avrupa ülkelerine bağlayan ulaştıma koridorları
 • Paket

  Paket taşımacılığı hizmetleri kapsamında taşınan koli, kutu.
 • Pareto Eniyilemesi

  Bkz: Pareto Optimality
 • Pareto Eniyilemesi

  Bkz: Pareto Optimality
 • Pareto Eniyilemesi

  Bir çıktının, sonucun veya seçeneğin; varolan tüm ölçütler dikkate alındığında en az bir ölçüt için diğer tüm çıktı, sonuç veya seçeneklerden daha iyi olma durumu.
 • Pareto Kuralı

  İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto tarafından ortaya konulmuş, bir olayda sonuçların önemli bir kısmının (%80), nedenlerin çok az bir kısmından (%20) oluştuğunu ifâde eden kural, 80-20 kuralı, en önemli azınlık yasası.
 • Parket-Devamet

  Özel aracın aktarma merkezine park edilip yoculuğun geri kalan kısmına toplu taşıma araçları ile devam edilmesi.
 • Parsiyel

  Bir taşıma aracı veya kabından daha az yük
 • Parsiyel Taşımacılık

  Bir taşıma aracı veya kabının birden fazla göndericiye tahsis edilerek yapılan taşımacılık.
 • Performansa Dayalı Ödeme Sistemi

  Önceden belirlenmiş performans düzeylerinin gerçekleştirilmesine dayalı olarak yapılan ödeme sistemi.
 • Performansa Dayalı Lojistik(PDL

  Sürekli inovasyonlara dayalı maliyet düşürme vd. iyileştirmeleri dikkate alarak gerçekleştirilen lojistik.
 • Periyodik Stok Kontrol Yöntemi

  Stok düzeylerinin hafta veya ay gibi periyodik zamanlarda kontrol edilerek sipariş kararlarının verildiği stok kontrol yöntemi.
 • p-hub medyan yöntemi

  Bir ağ yapısı içinde aktarma merkezlerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem.
 • Palet Döndürme

  Konteyner veya yarırömorklara daha fazla palet sığdırabilmek ve yükü daha stabil hale getirebilmek için paletlerin bazılarının yönlerinin değiştirilmesi
 • Plan Dengesi

  Plânlanan üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki fark (Plânlanan üretimin bir oranı (yüzdesi) olarak ifâde edilir.)
 • Plânlama

  Arz (Kaynak) ve talebin dengelenmesi.
 • Plastik Torba

  Bkz: Polybag
 • Platform Konteyner

  Kenarsız ve çatısız konteyner.
 • Platform Vagon

  Blok mermer, konyetner, ağır iş makinaları, uzun demir kütükler taşımasında kullanılan kenarsız vagon.
 • POS Cihazı

  1) Perakende satış noktalarında, satış işlemleri için kullanılan bilgisayar destekli sistem. 2) Bir alanda, ürünün satıcıdan müşteriye aktarıldığı sırada, satış ve stok işlemlerinin birlikte gerçekleştirildiği yer. 3) Tüketicilerin müşteri kartlarını veya kişisel güvenlik şifrelerini kullanarak alışveriş yapabilecekleri ticarî terminal.
 • Poke Yoke

  Operatör tarafından yanlışlık ile yapılabilecek hataları sıfıra
 • Poliçe

  Sigorta akdinin yapılmış olduğunu ve akdin karşılıklı olarak koşullarını (her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları) gösteren yazılı bir sözleşme.
 • Plastik Torba

  Plastik malzemeden üretilmiş ince ve esnek, genelde şeffaf torba
 • Portal; Bilgi Sitesi

  Belirli bir konuda internet üzerinden gereksinim duyulan bilgilere ulaşmak, bilgi göndermek ve işlem yapabilmek üzere oluşturulan web sitesi. (Bilgi siteleri, tüm internet gereksinimlerini bir noktadan sağlamaya çalışırlar. Genelde e-posta, gerçek zamanlı ve çoklu konuşma ortamları, alışveriş, arama, içerik görüntüleme ve haber gibi hizmetleri sağlarlar.)
 • POS Cihazlı Teslimat

  POS cihazı kullanılarak yapılan taslimat
 • Post-Panamax Gemii

  Özellikleri itibarıyle Panama Kanalı'ndan geçemeyen gemi.
 • Piyasa Fiyatı

  Perakende fiyatının belirli bir değerin altına düşürülmemesi için üretici/tedarikçi ile perakendecinin üzerinde anlaştığı fiyat.
 • Proses

  1) Süreç, İşlem. 2) Akaryakıt, yağ, süt, boya gibi ürünlerin üretiminde kullanılan karıştırma, kimyasal reaksiyon vb. üretim süreci. (Kesikli üretim sürecinin tersidir)
 • Proses Tipi İmalat

  Bkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type ProductionBkz: Process Type Production
 • Proses Tipi Üretim

  Îmalatı gerçekleştirilen ürünün genelde akışkan, ürün çeşidinin az ve üretilme miktarının yüksek olduğu üretim şekli. (Talep miktarları çok yüksek olan standart ürünler olduğu için sürekli olarak yüksek miktarlarda ve stok için üretilirler. Bu üretim şekli, makinaların ürünün iş akışına göre bütünleştirildiği tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin deterjanlar, meşrubat, şeker, süt, vb.).
 • Proses Ürün Miktarı

  Prosesten çıkan ürün miktarı.
 • Proforma Fatura

  Satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir satış teklifi ya da ön fatura. (İhracatçının sipariş sırasında ithalatçıya gönderdiği teklif faturasıdır. Satıştan önce, satıcı tarafından hazırlanan, malın cinsini ve miktarını, birim fiyatını, ödeme şeklini, meblağını gösteren ve bazı hallerde opsiyon taşıyan belgedir. Proforma fatura, hiçbir malî yükümlülük meydana getirmez.)
 • Programlanabilir Lojik Kontrolör

  Ekipmanların fonksiyonlarını kontrol etmekte kullanılan bilgisayarlı cihaz (Otomatik konveyör sistemleri gibi, malzeme elleçleme ekipmanlarının otomasyonunda kullanılır.)
 • Proje Tipi Üretim

  Üretilecek ürünün genelde yer değiştirmediği; ürün tasarımının tümüyle müşterinin isteği doğrultusunda gerçekleştirildiği, genellikle malzeme, ekipman ve tezgâhın üretim alanına getirildiği üretim şekli (Bu üretim tipinin temel özelliği, özellikleri belirlenen ürünün üretiminin bir veya birkaç kereye özgü olmak üzere yapılması ve talebin önceden kesin olarak bilinmekte olmasıdır. Örneğin gemi inşaası, köprü ve diğer inşaat işleri, yazılım programı hazırlama, yeni bir ürünün tasarımı vb.).
 • Promosyon

  Satışı artırmak için yapılan yenilikler veya sunulan avantajlar.
 • Promosyon Stoğu

  Pazarlama kapsamında yapılan promosyon (indirimli satış, hediyeli satış vb.) durumlarında oluşabilecek fazla satışlar için bulundurulan stok.
 • Perakendeci Yönetimindeki Stok

  Perakende sektöründe, stok ve sipâriş miktarlarına perakendecinin karar verdiği stok yönetim sistemi.
 • Planlanmış Satınalma

  Kullanıcı firmaların ihtiyacı olan ürünleri belli aralıklarla satın alınacağını önceden bir teklif sunarak belirlediği satınalma.
 • Paten Makaralı Konveyör

  Ürünleri hareket ettirmek için genellikle çelikten küçük makaraları kullanan konveyör.
 • Plaka Kaydırma Eklentisi

  Palet yerine plastik veya karton plakaları elleçleyebilen çaka eklentisi (ataşmanı). (Ürünler plaka üzerine yerleştirildikten sonra eklenti plakanın kenarından tutarak ürünleri çatal üzerine alabilmekte ve bırakırken de çatal üzerinden plaka ile birlikte kaydırmaktadır.)
 • Parçalı Teslîmat

  Yükün bölünmesi ve bir kısmının bir yere, diğer kısmının ise başka bir yere gönderilmesi.
 • Puantör

  Gemiye ne kadar yük yüklendiğini veya boşatıldığını fiili yükleme/boşaltma süresince izleyerek belirleyen kişi.
 • Pergon

  Bkz: FourgonBkz: FourgonBkz: FourgonBkz: FourgonBkz: Fourgon
© MARSLOGISTICS