Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Terk

  1) Taşıyıcının, rotasının tümü veya bir kısmı üzerinde hizmet vermek veya yükü/aracı teslim etmek için onay bekleme işlemi. 2) Gönderici veya taşıyıcının hasar görmüş yükü veya teslîmatı kabul etmeme durumu. 3) Sigortayı yaptıranın, gemiyi tam hasarlı olarak düşünerek sigortacıya terki ile teminatın tümünü talep etmesi. 4) Toplam zarar itirazında bulunmak üzere, hasarlı ve kayıp malın reddedilmesi.
 • Toplu Üretim Planı

  Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam*saat, makina*saat vb.) şeklinde gösteren plân.
 • Tüm Riskler Poliçesi

  Malın zarar görmesi ve kaybı ile ilgili tüm riskleri içeren sigorta poliçesi.
 • Tahsis

  Ürünlerin, depo alanlarının veya araçların, belli bir kurala göre önceden ayrılması, rezerve edilmesi.
 • Takdirî Ücret

  1) Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf. 2) Farklı müşterilere ait yükleri taşırken, taşıyıcı tarafından her bir müşteriye uygulanan sabit ücret.
 • Tahkim; Hakemlik Müessesesi

  Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan kurum.
 • Tam Otomatik Depo (TOD)

  Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollü donanımla gerçekleştirildiği, her bir raf koridorunda yerleştirme ve toplama amaçlı olarak yatay ve dikey yönde hareket edebilen robotların çalıştığı depolama sistemi.
 • Temel Stok Politikası

  Sabit sipâriş miktarı ve sabit sipâriş aralığı sistemlerinin bir karışımı olan stok politikası (Stok düzeyleri periyodik olarak gözden geçirilmekle birlikte sipârişler, sipâriş verme düzeyine gelindiğinde (o noktaya düştüğünde) verilir. Sipâriş miktarı da, eldeki stok miktarı temel stok düzeyine yükseltilecek kadar verilir.).
 • Temel Coğrafî Konum

  Bir bölge için nakliye ücretlerinin belirlenmesinde baz alınan coğrafi nokta (Bu nokta sâyesinde, bölgedeki diğer komşu noktaların ücretleri, bu noktaya ait temel ücrete ekleme veya temel ücretten çıkartma yapılmak sûretiyle hesaplanır).
 • Taşıma Senedi

  Bkz: Consignment NoteBkz: Consignment NoteBkz: Consignment Note
 • Tampon Stok, Ara Stok

  Üretim akışını dengelemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stok.
 • Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Teslim

  Satıcının sattığı malların, sigorta, navlun ve yükleme masrafları ile risklerini üstlenerek alıcının belirttiği yere kadar tesliminden sorumlu olduğu uluslararası teslim kuralı.
 • Taşıyan

  Herhangi bir taşımacılık moduyla yolcunun/yolcuların veya başkasına (müşterisine) ait yüklerin, ücret karşılığında taşınması işlerini yapan şirket.
 • Taşıma Ücreti

  Malların kısa mesafeli taşıma ücreti.
 • Taşıma Ödenmiş Teslim

  Satıcının sattığı malların, navlun ve yükleme masrafları ile risklerini üstlenerek alıcının belirttiği yere kadar tesliminden sorumlu olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sigorta masraflarını içermez).
 • Teslîmat Öncesi Peşin Ödeme

  Bkz: Cash in AdvanceBkz: Cash in AdvanceBkz: Cash in AdvanceBkz: Cash in Advance
 • Teslîmatta Ödeme

  Alıcının taşıyıcıya, malların teslimi sırasında, ürün için yaptığı ödeme.
 • Temiz Deniz Konşimentosu

  Malın konşimentoda anılan gemiye temiz ve sağlam yüklenmiş olduğunun belgesi. (Konteyner taşımacılığında ürün görülmediği için kullanılmaz).
 • Temiz Üretim

  Bkz: Sustainable ProductionBkz: Sustainable Production
 • Temiz Teknoloji

  Çevresel duyarlılığı yüksek teknoloji.
 • Temiz Araç

  Bkz: Green Vehicle Bkz: Green Vehicle
 • Tıkla ve Al

  İnternetten siparişi verilen ve ödemesi yapılan ürünlerin yine müşteri tarafından mağazadan alınması hizmeti.
 • Tasdikli Fatura

  Bkz: Consular InvoiceBkz: Consular InvoiceBkz: Consular Invoice
 • Tarifesiz Sefer

  Yolcu ve yük taşımacılığında tarife dışı ticarî sefer.
 • Ticari Fatura

  Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen kıymetli evrak.
 • Tam ve Zamanında Teslimat

  Müşteri hizmet düzeyi ölçümünde kullanılan birölçüt. (Bir sipârişin tam ve zamanında olduğunun düşünülmesi için sipârişin tüm kalemlerinin zamanında ve istenen miktarda teslim edilmesi gerekir.).
 • Toplu Taşıma İrsaliyesi

  Farklı şirketlere ait yüklerin nakliyesinin bir araçla yapıldığı durumlarda, taşıyan tarafından düzenlenen taşıma irsaliyesi.
 • Tüketici Ambalajı

  Satış noktasında ürünü nihai tüketiciye sunmak üzere kullanılan ambalaj.
 • Taşıma Sözleşmesi

  Gönderici ve taşıyıcı arasında imzalanan; taşınan mal, taşıma koşulları ve taşıma ücreti konusundaki ayrıntıları içeren sözleşme.
 • Teslimat Koşulları

  Sevkiyat mâliyeti, teslim zamanı, teslim yeri gibi sözleşme koşulları.
 • Teslim Zamanı

  Bir malın müşteriye teslim edildiği tarih ve/veya saat.
 • Tedârik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi

  Merkezi A.B.D.'nin Illionis eyaletinde olan, Tedârik Zinciri Yönetimi mesleğinin gelişimine yönelik olarak hizmet veren, önceki adı Council of Logistics Management (CLM) olan, dünya çapında tedârik zinciri yönetimi profesyonellerinin oluşturduğu, dünyanın önde gelen bir sivil toplum örgütü.
 • Tahsisli Depolama; Statik Depolama; Sabit Depolama Politikası

  Her ürünün, sadece kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.
 • Toplam Tedarik/Üretim Çevrim Süresi

  Herhangibir ürün, yarı ürün ve hammadde stoku ile tedarikçiye verilmiş sipariş veya sipariş öngörüsü olmadığı durumda toplam ürün üretim süresi (Hesaplama şu süreçlerin kritik yolu üzerinden yapılır; tedarik süreleri, üretim başlatma süresi, toplam üretim çevrim süresi (siparişe göre üretim, tasarıma göre üretim vd. üretim tiplerini dikkate alarak))
 • Tow Konveyör

  Yer altında bulunan bir zincire bağlı olarak hareket eden taşıma arabalarından oluşan konveyör.
 • Tehlikeli Madde

  Sağlığa, güvenliğe ve bulunduğu ortamdaki diğer malzemelere zarar verme riski olduğu için taşıma ve depolama sırasında özel önem verilmesi gereken malzeme.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Uzmanı

  Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalarla ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olan uzman.
 • Tuna Nehri Taşımacılık Koridoru

  Orta Avrupa'yı Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden Asya'ya bağlayan ulaştırma koridoru.
 • Termin

  Bir isteğin (sipârişin) karşılanabileceği (teslim edileceği) süre, işin bitirilme süresi.
 • Terminalde Teslim

  Satıcının sattığı malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde, taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcıya teslim ettiği uluslararası teslim kuralı. (Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar).
 • Talep

  Belirli bir ürünün belirli bir miktarı için ortaya çıkan gereksinim.
 • Talep İle Tetiklenen Üretim Mimârisi

  Tekstil sektöründe tedârik zinciri üyeleri arasında yüksek düzeyde işbirliğine dayanan bir tedârik zinciri yönetimi modeli.
 • Talep Zinciri

  Müşteri veya son kullanıcı talebine göre zincir boyunca ürün ve malzemelerin üretimini ve dağıtımını öngören tedarik zinciri.
 • Talep Zinciri Yönetimi

  1) Tedârik zincirinde, bir ürünün veya hizmetin talebine yönelik olarak tüm veri kaynaklarının uygun düzey ve/veya dönem bazında belirlenmesi, toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi sistemi. 2) Tedârik zincirinin, çekme esaslı yönetim şekli.
 • Talep Tahmini

  Ürün ve hizmetlere olan talebi öngörmek amacıyla çeşitli niceliksel ve/veya niteliksel tahmin yaklaşımlarının belirli koşullara uygun olarak kullanılması.
 • Talep Planlaması

  Bir ürün veya hizmetin öngörülen bir döneme (yıl, 6 ay, 3 ay, ay vb.) ait talebinin; gerek geçmiş satış verilerinin, gerekse geleceğe yönelik etkileyen etmenlerin bir senaryo yaklaşımı ile dikkate alınarak ürün ailesi, ürün veya lokasyon bazında belirlenmesi.
 • Talep Çekme

  Ardışık işlemi gerçekleştirmek üzere, bir iş merkezine olan malzeme hareketinin, sadece iş merkezi boş ise tetiklenmesi (Bu uygulama, iş merkezleri önünde kuyruk oluşmasına engel olurken, önceki iş merkezinin sonunda kuyruk oluşmasına neden olabilir).
 • Talep-Arz Dengeleme

  Talep ile kaynaklar arasındaki dengeyi sağlamak üzere pazarlama, fiyatlandırma, üretim, depolama, paketleme vb. faaliyetler bazında ayarlamalar yaparak mâliyetleri en iyi noktaya çekme çalışması.
 • Takozlama

  Yükün kayarak birbirine veya çevresine zarar vermesinin engellenmesi ile yükleme boşaltma sırasında kaldırmak amacıyla vinç sapanı veya çakanın girebilmesi için yükün kalaslarla ayrılması veya kalas üstüne konması.
 • Tüketici

  Tedarik zincirinde mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak en son kullanan kişi.
 • Tehlikeli Maddelerin Uluslar arası Karayolu Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenmiş taraf ülkelerin toprakları üzerinden ya da sınırları arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımalarını kapsayan konvansiyon. (30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiş olup orijinal adı "Accord Europeen Relatif Au Transport International Des Marchandises Dangerous Par Route" dır.)
 • Tesis Lojistiği

  Bkz: Intra LogisticsBkz: Intra Logistics
 • Tahsisli Depolama Politikası; Statik Depolama Politikası

  Belli ürünleri belli yerlere yerleştirme politikası.
 • Tahmin Doğruluğu

  Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan sayısal bir değer.
 • Tahmini Tüketim

  Stok yönetim yazılımlarında tahmin dönemi boyunca gerçek satış değerlerini dikkate alarak tahmin hatalarını en aza indirmeye yönelik kullanılan yöntem/yöntemler
 • Tahmin Hatası

  Belli bir dönemde belli bir parametre (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) için gerçekleşen ve tahmin edilen değer arasındaki mutlak sapma.
 • Tahmin

  Geçmiş verilerden hareketle niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.
 • Taşıma İşleri Organizatörü Taşıma Belgesi

  Malların sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren belge.
 • Taşımacılık Acentası

  Uluslararası gönderilerde kullanılan yük acentası, gönderen adına taşıma işlemlerini yaptıran kimse ya da firma. (Yük için taşıma aracında yer ayırtmak, taşımaya ilişkin her türlü belgeyi düzenlemek ve yükün gümrük işlmelerini yapmak bu acentanın görevleri arasındadır.)
 • Taşıma Aracının Yanında Teslim

  Satıcının sattığı malların belirlenen taşıma aracının yanına getirilip taşıyıcıya teslimine kadar sorumlu olduğu uluslararası teslim kuralı.
 • Taşımacılık Faturası

  Taşıma süreci kapsamında taşımanın yanısıra verilen diğer hizmetler için kesilen toplam fatura.
 • Taşıma İşleri Organizatörü

  1) Nakliye işlerinin organizasyonunu; nakliye, gümrük, depolama vd. şirketlerin verdikleri hizmetleri kullanarak gerçekleştiren şirket. 2) Müşterilerin taşımacılık faaliyetlerini genellikle konsolide ederek, diğer şirketlerin kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiren şirket.
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü

  Bir taşımacılık aracı yükünden az olan yükleri konsolide ederek taşıma faaliyetlerinin organize edilmesi.
 • Tam Konteyner Yükü

  Bir konteynerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak dolduran yük.
 • Tam Hizmet Finansal Kiralama

  Araç-gereçlere ek olarak, destekleyici hizmetleri de içeren kiralama şekli.
 • Tam Treyler Yükü

  Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak dolduran yük.
 • Temel İhlâl

  Bir sözleşmenin ihlâl edildiğini gösteren temel unsurların bütünü.
 • Taşıyan

  Bkz: CarrierBkz: Carrier
 • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

  Gıda işletmelerinde sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemi.
 • Tedârik Lojistiği

  Tedârikçiler ile şirket arasında gerçekleşen taşıma, depolama, sigortalama, gümrükleme, iade vb. lojistik faaliyetler.
 • Teşvikli İadeler

  Şirketlerin teşvik uyguladığı kullanılmış ürün iadeleri.
 • Tesis Lojistiği

  Bir şirketin aynı lokasyondaki tesisleri arası ve/veya tesis içindeki lojistik operasyonlar.
 • Transit Stok

  Ürünlerin sevkiyatı sırasında oluşan, henüz kullanıma ve satışa hazır olmayan, yoldaki (sipâriş edilmiş) stok.
 • Tam Sırasında

  Tedarikçinin müşterinin üretim programındaki sıraya göre parçaları sıralandırılmış olark sevk etme kuralı. (Tam zamanında kuralına göre daha gelişmiş bir yapıdır)
 • Tam Zamanında Üretim

  Çekme esaslı düzgün üretim akışını sağlamak amacıyla; gerekli malzemenin, tam zamanında, gereken miktarda, gereken kalitede, gereken yerde ve en az mâliyetle üretilmesine yönelik, üretimin sık ve düşük parti büyüklükleri ile gerçekleştirildiği sistem. (Bu şekilde stoklar ile kayıpların en aza indirildiği yalın bir üretim sistemi oluşturulur. Sıfır hata, sıfır arıza, sıfır stok, sıfır bekleme gibi hedeflere yaklaşılmaya çalışılır).
 • Tam Zamanında II

  Varolan ürünler için olan müşteri taleplerini hızlı yanıtlayabilmek veya yeni ürün tasarımlarını hızlandırmak üzere, temin süresini azaltmaya odaklanmış, müşteri-tedârikçi işbirliğine ve bütünleşmesine dayanan bir yaklaşım (Müşteri ve tedârikçi arasındaki şirketler arası ve şirketteki fonksiyonlar arası bağlantılar, arada organizasyonel duvarlar kalmayacak şekilde oluşturulur. Örneğin müşteri tesisinde tedârikçi tarafından gerçekleştirilen işlemler, bu kapsamda değerlendirilir.).
 • Takımlaştırma

  Katma değerli hizmetler kapsamında farklı bileşenlerin veya parçaların, belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olarak monte edilmesi. (Kit hâline getirme, farklı parçaların bir ünite olacak şekilde gruplanması, biraraya getirilmesi ve paketlenmesi.)
 • Tedârik Süresi; Temin Süresi

  Bir ürünün/hizmetin satınalma sipârişinin veya üretim emrinin verilmesi ile sipâriş teslîmatının veya ürün üretiminin gerçekleşmesi arasındaki süre (Hem satınalma, hem de üretim istekleri için kullanılır.).
 • Tasdikli Fatura

  Bkz: Consular Invoice
 • Tasdikli Fatura

  İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş ve ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanmış ticari fatura.
 • Tam Treyler Yükünden Az

  Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.
 • Taşıma Hattı

  Genellikle 1.500 km boyunca yükleme veya boşaltma işleminin olmadığı terminaller arası yük taşıması.
 • Treyçek

  Bkz: TruckBkz: TruckBkz: Truck
 • Tek Seferde Ödeme

  Ödenecek tutarın taksitler yerine tek seferde ödenmesi.
 • Tedarik Zinciri Performans Yönetimi

  Sadece projelendirme aşamasında değil tedarik zinciri boyunca SCOR metodolojisi ve tekniklerinin nasıl uygulanacağını içeren bir yönetim sistemi.
 • Tekerlekli Yemek

  Satın alabilecek veya hazırlayabilecek durumda olmayan kişilere yönelik yapılan evlere yemek servisi. (Çoğunlukla eve teslim yemek programı olarak da adlandırılır ancak evlere yemek servisi daha farklıdır. Bu sistemde genellikle evden çıkamayan yaşlı kişilere, çoğu orta yaş üstü genellikle kamyonet türü araç kullanabilen gönüllülerce yemek dağıtımı söz konusudur.)
 • Ton

  1.000 kg'a eşit olan ağırlık miktarı.
 • Taşınabilir Raf; Hareketli Raf

  Boş veya dolu olarak taşınabilen, kaydırılabilen, böylece çok sıra olmasına rağmen tek veya az sayıda koridor kullanılan raf.
 • Takım Bozma

  Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.
 • Tarife Dışı Engeller

  Bâzı ürünlerin ithalatlarını engellemek için devletler tarafından konulan tarife dışı bürokratik engeller (Örneğin araç gçiş sayısı azaltma, mâliyetleri veya süreyi artıran uygulamalar gibi.)
 • Taşıma İşleri Organizatörü, Özmal Aracı Olmayan Taşıyıcı

  Taşıyıcılardan yer (hacim) satın alıp, bu yerleri kendi müşterilerine satarak konsolidasyon sağlayan, bir taşıyıcı gibi davranmasına rağmen, gemi, uçak vb. taşıma araçlarına sahip olmayan ve taşıma sözleşmesi yapabilen kuruluş.
 • Tüm Kanallar

  Müşteriye dijital (telefon, sosyal medya, web, televizyon, kiosk cihazı, çağrı merkezi, vd.) ve geleneksel (bayi, nağaza, vd.) kanalların hepsini kullanarak aynı biçimde ve standardlarda ulaşma sistemi.
 • Talep Odaklı Teslimat

  Müşterinin talep etmiş olduğu yer ve zaman dikkate alınarak yapılan sevkiyatlar.
 • Tam Zamanında Teslîmat Sistemi

  Gerekli malzemenin, gereken zamanda ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevk ve teslîmatına yönelik sistem.
 • Tek Parça Akışı

  Bir partideki parçaların her birinin tekil akışı ile gerçelşetirilen ara stoksuz üretim akışı.
 • Tek Noktadan Küresel Alışveriş

  Küresel bazda, olabildiğince az sayıda lojistik hizmet sağlayıcı ile çalışma durumu.
 • Tek Yön Değiştirme

  Geri kazanım yoluyla yeniden üretilmiş ürün talebinin elde stok kalmaması durumunda bu ürünlerin müşterilerini olumsuz etkilememek üzere fiyat değişimi olmadan doğrudan üretilmiş ürün stokundan karşılanması. (Tersi yönde bir karşılama sözkonusu değildir.)
 • Toplam Ekipman Verimliliği

  Bir ekipmanın kullanılabilirlik, performans ve kaliteli üretim oranlarının çarpımından oluşan, kalite ürün üretmek için zamanın ne kadar etkin kullanıldığını gösteren ve iyileştirme çalışmalarında baz alınabilecek bir performans göstergesi.
 • Talebe Göre Paketleme

  Müşteri isteklerini dikkate alarak, ürünlerin paketlenmesine yönelik katma değerli hizmet.
 • Transpalet

  Bkz: Transpalet Bkz: Transpalet
 • Toplama Listesi Satırı

  Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.
 • Teminat

  Taşıyanın sözleşmede belirtilen koşullar sağlayamadığı durumda taşıtanın zararını karşılayacak olan tutar.
 • Toplama Yoğunluğu

  Müşteri siparişinde bulunan ürün çeşitliliği. (Örneğin bir müşteri siparişindeki ürün çeşidi sayısı 24 depodaki ürün çeşidi sayısı 120 ise toplama yoğunluğu 24/120=%20'dir.)
 • Topla ve Paketle

  Ürünlerin bir koli içine toplanması ve aynı kolinin kapatılarak müşteriye gönderilmesi.
 • Topla ve Geç

  Bkz: Zone PickingBkz: Zone PickingBkz: Zone Picking
 • Toplama

  Bkz: Order PickingBkz: Order PickingBkz: Order Picking
 • Toplama Gözü

  Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerinde kullanılmak üzere, her bir parça için önceden belirlenmiş yer.
 • Toplama Listesi

  Toplanacak ürünlerin kod, miktar ve lokasyonlarını gösteren liste.
 • Topla ve Devam Et

  İş emrinin toplayıcı ve çakaya eş zamanlı verildiği, toplayıcı toplama yaparken çakanın bekleme durumuna geçtiği ve toplama yapıldıktan sonra ardışık lokasyona ilerlediği otomatik çaka sistemi
 • Torba Ayrıştırıcı

  Torbalı(poşetli) ürünleri askılı olarak taşıyan veya ayrı gözlerde depolanmasını sağlayan ayrıştırıcı.
 • Teslimat Öncesi Kontrol

  Sevk veya varış noktasında (genellikle limanlarda) ürünlerin genel durumları ile ilgili kontrolden geçirilerek, varsa eksikliklerinin giderilerek stok sahasına kabul işlemi.
 • Tercihli Yük

  Yüklerin salt belirli bir ülke, bölge veya şirkete ait araçlarla taşınabileceğini ifâde eden kavram.
 • Tedârik

  Gerekli olan makina, alet, aygıt, hammadde, malzeme, parça, yarı-ürün, ürün ve hizmetlerin uygun tedârikçilerden sağlanması amacıyla gerekli olan araştırma, seçme, plânlama, stok kontrol, satınalma, nakliye, teslim alma, değerlendirme vb. faaliyetlerin tümü.
 • Tedârik Periyodu

  Malzeme tedârik süreci çevrim süresi.
 • Teslimat Teyidi

  Teslîmatın durumu (kusursuz ve/veya zamanında teslim edildiği/edilmediği vb.) hakkında, göndericiye taşıyıcı tarafından iletilen, teslim alan kişinin imzasını da içeren yazılı doküman.
 • Tanımlanmış Deniz Resmi

  Denizlerdeki her türlü platformun tespit ve teşhis edilerek, kimlik ve hareket bilgilerinin bilinmesi ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesi sonucu elde edilen görüntü.
 • Tehlikeleri Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Düzenlemeler.

  Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin demiryolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde RID belgesinin arandığı bir standart. (Fransızcası: Reglement concernant le transport International ferroviare des merchandises Dangereuses par chemin de fer - RID)Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin demiryolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde RID belgesinin arandığı bir standart. (Fransızcası: Reglement concernant le transport International ferroviare des merchandises Dangereuses par chemin de fer - RID)Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin demiryolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde RID belgesinin arandığı bir standart. (Fransızcası: Reglement concernant le transport International ferroviare des merchandises Dangereuses par chemin de fer - RID)
 • Tekrar Siparişi

  Daha önce sipariş verilmiş bir ürün için yeniden verilen sipariş.
 • Teklif Talebi

  Öngörülen mal ve hizmet gereksinimlerinin detaylı olarak belirtildiği ve potansiyel tedarikçilerden gelebilecek teklifleri değerlendirmek için kullanılan doküman.
 • Tekrar Kullanılabilir Torba

  Ömrü boyunca tekrarlı kullanılarak çevre için atık oluşturmayan torba.
 • Tersine Kanal

  Bkz: Reverse Logistics
 • Tersine Dağıtım

  Bkz: Reverse Logistics
 • Tersine Lojistik

  Müşteri/müşterilere yapılan teslîmat sonrasında iade, boş kap dönüşü, hurda vb. nedenlerle malların ve/veya paketleme malzemelerinin müşterilerden orijin noktalarına veya belirlenmiş diğer noktalara, yeniden kullanım, onarım, yenileme, yeniden üretim, geri dönüşüm, imha vb. amaçlarıyla geri götürülmesi.
 • Tersine Lojistik Mühendisliği

  Rakip ürünlerin sökülüp (demonte edilip), fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik olarak ayrıştırılıp lojistik bakış açısıyla analiz edilmesi.
 • Terketme Hakkı

  Bir sözleşme ihlâlinin oluştuğu düşünüldüğünde, karşı taraf (alıcı veya satıcı) uyarıldıktan sonra ilgili sevkiyatın kabul edilmeme hakkı.
 • Telâfi Hakkı

  Bir sözleşme ihlâlinin oluştuğu düşünüldüğünde ve satıcı uyarıldıktan sonra, satıcının sorunu giderme (ek zaman vb. bir şekilde) hakkı.
 • Tedârikçi

  Mal ve hizmet sağlayıcısı firma.
 • Tank Konteyner

  Sıvıların ve basınçlı gazların taşınması amacıyla özel olarak tasarımlanmış sac ve çelikten üretilmiş tankı içeren konteyner.
 • Tanktan Gemiye İkmal

  Tankerden veya araç üstü tank konteynerden gemiye ürün aktarımı
 • Tank Konteyner

  Bkz: Tank Container
 • Takoz; Ayar Pulu

  Depo zemindeki küçük çaplı düzgünsüzlükleri gidermek için kullanılan küçük metal plaka.
 • Talebe Göre Sevkiyat

  Bkz: On Demand DeliveryBkz: On Demand DeliveryBkz: On Demand Delivery
 • Taşıtanın Konteyneri

  Konteynerin göndericiye ait olması.
 • Taşımacılık Manifesto Sistemi

  Bkz: Transportation Management System.Bkz: Transportation Management System.
 • Tek Kaynak Kullanımı

  Tüm gereksinmelerin tek kaynaktan sağlanması.
 • Tek Avrupa Taşımacılık Ağı

  Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan karma taşımacılık ve akıllı ulaştırma sistemleri bazlı fiziki altyapı ağı, standartları ve yönetimi usulleri.
 • Toplamada Ayrıştırma

  Depoda ürünleri ayrıştırarak toplama.
 • Tedârikçi İlişkileri Yönetimi

  Tedârikçi özellikleri ile satınalma ve tedârik faaliyetlerinin çok yönlü ve çapraz analizler yoluyla tedârikçi ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayan bilgi sistemi. (Bu sistemde, aynı tedârikçi ile ilgili olarak birden çok alıcı firma ilişkisi dikkate alınır. Bu süreçte firma, tedârikçileri sınıflandırıp önceliklendirerek kuracağı ilişki yapısını belirler. Her bir tedârikçi ile ilişkinin kurallarının tanımlandığı bir ürün ve hizmet anlaşması yapılır. Her türlü harcama kategorisinde ve sürekli olarak tedârikçileri sınıflandırıp önceliklendirerek kuracağı ilişki yapısını belirleyen, her bir tedârikçi ile ilişki kurallarının tanımlandığı bir ürün ve hizmet anlaşmasının yapıldığı, tüm tedârikçilerle olan ilişkilerde toplam değeri en üst düzeye çıkartan bilgi sistemi çözümüdür.)
 • Tedârik Zinciri

  Hammaddeler ile başlayan, ürünü kullanan müşteriler ile sona eren, bu çerçevede birçok şirketi birbirine bağlayan zincir.
 • Tedarik Zinciri Olay Yönetimi

  Tedarik Xinciri Olay Yönetimi ile Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR) yaklaşımını entegre ederek tedarik zinciri ortakları arasında meydana gelen olayları yönetmek için kullanılan iş yazılımı..
 • Tedarik Zinciri 4.0

  Büyük veri, nesnelerin interneti vd. ileri bilişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan tedarik zinciri.
 • Tedârik Zinciri Ekosistemi

  Bir tedarik zinciri kapsamında tedarikçiler, hissedarlar, kamu, müşteriler ve iş ortakları ilişkilerinin oluşturduğu sistem.
 • Tedarik Zinciri Yürütümü

  Eşgüdümlü olarak oluşturulmuş tedarik, üretim ve sevkiyat planının (tedarik zinciri planının) eşgüdümlü biçimde uygulanması ve uygulama verilerinin plana aktarılması.
 • Tedarik Zinciri Entegrasyonu

  Ağ tasarımı, üretim ve lojistik stratejileri, stok politikalarını içerecek şekilde tedarik zinciri stratejilerinin analizi, değerlendirilmesi ve tanımlanması süreci.
 • Tedarik Zinciri Bilgi Yönetimi

  Tedarik zinciri üyeleri arasında tedarik zincirine yönelik bilgilerin dolaşımı ve eşgüdümünün zincirin ve zincirdeki her üyenin yararına olacak şekilde çağdaş bilgi yönetimi araçları ile yönetimi.
 • Tedârik Zinciri Yönetimi

  1) Tedârik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm şirketlerin uzun dönem performanslarını arttırmak amacıyla, sözkonusu şirketlere ilişkin işletme fonksiyonları ve plânlarının, zincirdeki tüm şirketleri içerecek şekilde, sistematik ve stratejik eşgüdümü. 2) Hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük mâliyetle karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlamak üzere tedârikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en etkin ve verimli şekilde eşgüdümünü sağlayan yönetim yaklaşımı.
 • Tedarik Zinciri Ağı

  Tedarik zinciri kapsamında tedarikçi, üretici, depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile müşteriler gibi çeşitli şirketlerin ve tesislerin üretim, depolama ve taşımacılık sistemlerinden oluşan ağ.
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

 • Tedarikçi Yönetimli Envanter

  Bkz: Vendor Managed Inventory
 • Tedarik Talebi

  İhtiyaç sahipleri tarafından oluşturulan satınalma talebi. (Satınalma emrine esas olacak talep.)
 • Tedârik Planlama

  Bir ürün veya hizmetin tedârik zincirine; uygun düzey, süre ve aralıklarda yeni değerler eklemek üzere, tedârik kaynaklarını belirleme, önceliklendirme ve temin etme faaliyetlerinin planlanması.
 • Tedarik Deposu

  Hammadede ve komponent deposu
 • Takograf

  Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilen kayıt cihazı.
 • Terzi İşi Network

  Tedarik zincirinin malitelerini düşürmek ve yanıt hızını artırmak için en uygun yapının oluşturulduğu ağ yapısı. (Bu kapsamda çapraz sevkiyat, döngüsel sefer, farklı taşıma modo ve/veya aracı, FTL/LTL taşıma, seçenekleri dikkate alınır.)
 • Takt Süresi

  Müşteri isteklerini karşılamak için, satış düzeyine bağlı olarak bir parça veya ürünü hangi sıklıkla üretmemiz gerektiğini belirten süre değeri.
 • Telematik

  Taşıt teknolojisi, bilgisayar bilimi, karayolu taşımacılığı ve emniyeti, elektirik mühendisliği alanlarını kapsayan disiplinlerarası teknoloji (Örnek olarak hareketli objeler (örneğin taşıtlar) arasında anlık iletişimi uzaktan algılama yöntemiyle sağlayan sistem verilebilir. Telekomünikasyon ile enformasyon kelimelerinden türetilen bir kelimedir.)
 • Teleskopik Konveyör

  Araç içine uzayarak girebilen ürünlerin yükleme-boşaltma operasyonunu daha hızlı yapılmasına olanak veren konveyör.
 • Teklif Yönetimi

  Şirketin problem çözme yetkinliklerini rekabetçi fiyatlarla dengeleyerek ve riskleri etkin şekilde analiz ederek en uygun teklifi hazırlama faaliyetlerinin yönetimi
 • Terminal Çekicisi

  Dizel makine gücü ile arkasına takılı yarırömorku çekerek yer değiştirmesini sağlayan liman sahaları içinde sürülen araç.
 • Terminal Depo

  Büyük kapasitelere sahip, büyük ölçekli pazarların merkezî noktalarında çok sayıda üretici ve dağıtıcı şirket ile lojistik şirketlere bağımsız depo olarak hizmet veren tesis.
 • Tamamlanma Süresi

  Bir ürünün, montajın gerçekleştirilme süresi.
 • TIR Karnesi

  1959 yılında Cenevre'de imzalanan TIR sözleşmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler arasında uluslararası taşımacılık yapan araçlar için kullanılan belge.
 • Tek Konşimento

  Kapıdan kapıya yapılan yüklemelerde en az iki farklı taşıma modunun kullanıldığı konşiimento. (Bu türde konşimentoyu düzenleyen ilk taşıyıcının taşımanın sadece kendi kısmında oluşabilecek hasarlardan sorumludur. Bu özelliği ile Kombine Taşıma Konşimentolarından (Combined Transport Bill of Lading) farklılaşırlar.)
 • TIR Anlaşması

  Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesindeki, Uluslararası Nakliyat Birliği (IRU) tarafından 15 Ocak 1959 tarihinde Cenevre'de imzalanan bir anlaşma. (Bu anlaşma, ile ülkeler arası ticarî eşya naklinde gümrük formaliteleri basitleştirilmiş, Türkiye bu anlaşmayı 1961'de kabul etmiş, 1966'da uygulamaya almıştır.)
 • Tonaj

  Bir yük taşıma aracının veya ekipmanın ton cinsinden taşıma kapasitesi.
 • Toplam Maliyet Analizi

  Müşteri hizmeti düzeyi ile taşımacılık, depolama ve stok sabit ve değişken maliyetleri arasındaki ilişkileri dikkate alarak toplam maliyetin enküçüklenmesine yönelik karar verme yaklaşımı.
 • Toplam Sahiplik Maliyeti

  Bir ürün veya hizmeti satın alma maliyetinin yanı sıra, işletme/kullanma dönemindeki bakım/onarım, kullanım, kullanımdan kaynaklanan yıpranma, kullanamadığımız dönemde (arıza, bakım vs. ile) ettiğimiz zarar, diğer kullanım kaynaklı ödemeler ve imha maliyetleri toplamı.
 • Toplam Stok Gün Sayısı

  Bkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of Supply
 • Toplam Lojistik Mâliyeti

  Taşıma, depolama, stok, sipâriş yönetimi ve genel yönetim mâliyetlerinin toplamı.
 • Toplam Üretim Çevrim Süresi

  Tedarik işleminin başlaması ile paketleme ve etiketleme işlemleri hariç tüm imalat işlemlerinin tamamlanması arasındaki süre.
 • Toplam Üretken Bakım

  Makine ve ekipmanlarda arıza kayıpları, ürün geçişi ve hazırlık, hız, küçük duruşlar, kalite hatası ve pilot üretim kayıplarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile en azlamaya veya ortadan kaldırmaya kullanılabilirlik, performans ve kalite düzeylerini artırmaya yönelik takım çalışması bazlı yaklaşım.
 • Taşıma Süresi

  Araca malın yüklenmesinden, malın varacağı noktaya teslimine kadar geçen toplam süre.
 • Toplam Tedarik Teslimat Süresi

  Cumulative lead time (total average combined inside-plant planning, supplier lead time [external or internal], receiving, handling, etc., from demand identification at the factory until the materials are available in the production facility) required to source 95% of the dollar value (per unit) of raw materials from internal and external suppliers.
 • Toplam Tedârik Zinciri Yönetimi Mâliyeti

  Tedârik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipâriş yönetimi, tedârik, üretim, sevkiyat ve iade) mâliyetleri toplamı.
 • Tüm Tedârik Zinciri Yanıtlama Süresi

  Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.
 • Treyçek

  Bkz: TruckBkz: Truck
 • Tescilli Marka

  Şirketlerin adlarını, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı sembol, simge, yazım karakteri vb.
 • Ticarî Ortak

  Birbiriyle sürekli olarak ticarî ilişkide bulunan şirketlerden her biri.
 • Ticarî Ortaklık Sözleşmesi

  Ticarî ilişkide bulunan şirketler arasında yapılan sözleşme.
 • Trafik

  Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri.
 • Trafik Dengesi

  Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.
 • Trafik Yönetimi

  Taşıma modlarının, araçların, taşıyıcıların ve ilgili hizmetlerin yönetimi.
 • Tramp Taşımacılığı, Tarifesiz Hat

  1) Limanlar arasında yükün durumuna göre hizmetin yapılması. (Uyulması gereken zorunlu bir sefer tarifesi yoktur ve hizmet, yük bulunan limanlara kaymaktadır.) 2) Belirli bir zaman çizelgesi olmayan, yük hazır olduğunda taşımanın gerçekleştirildiği ve seferden sefere göre rotası değişen hatlar. (Örneğin taksi taşımacılığı.)
 • Taşımacılık

  Kara, demir, hava ve deniz yolu veya boru hattı kullanılarak ve resmî belge ile gerçekleştirilebilen yük aktarımı.
 • Trans Avrupa Enerji Ağları  (TEN­E)  

  Hazar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan enerji kaynaklarının Avrupa Birliği pazarlarına ulaşması için gerekli petrol ve doğal gaz boru hatlarının inşa edilmesinin, elektrik alışverişinin kolaylaşması amacıyla elektrik iletim hatları bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve elektrik sistemlerinin birlikte işlerliğinin teminine yönelik ağ sistemi.
 • Transpalet

  Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli manuel malzeme elleçleme ekipmanı.
 • Taşımacılık Altyapısı İhtiyacı Değerlendirmesi

  AB'ye aday ülkelerin Avrupa Ulaştırma Ağına karma taşımacılık şeklinde bağlanmasını sağlayan ulaştırma ağı.
 • Taşımacılık, Nakliye, Ulaşım, Ualştırma

  Taşımacılık; İnsan/ürünlerin belirli nokta/lardan alınıp belirli nokta/lara götürülmesi/taşınması.
 • Taşımacılık Talep Yönetimi

  Taşımacılık talebini düşürmeye veya bu talebi farklı seçeneklere ya da zamanlara kaydırmak üzere uygun strateji ve politikaların geliştirilerek uygulanması.
 • Taşımacılık Yönetimi

  Sevkiyat sipârişleri ve konum bilgileri, araç yükleme/dispozisyon, rota plânlaması, fiyatlandırma, sevkiyat evrakları, sevkiyat yönetimi ve tâkibi, performans değerlendirme gibi fonksiyonların kullanılarak özmal ve/veya kiralık araç filosunun yönetilmesi.
 • Taşımacılık Yönetim Sistemi

  Tedarik zinciri yönetimi yazılımının bir alt sistemi olarak, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Depo Yönetim Sistemi (WMS) yazılımları ile etkileşim içinde sipariş yönetimi, fiyatlandırma, rotalama, filo yönetimi, alan yönetimi, mâliyet yönetimi vb. taşımacılık faaliyetlerinin, çağdaş teknolojiler kullanılarak yönetimini sağlayan yazılım sistemi.
 • Taşımacılık Plânlama

  Tedârik zincirinin belli bir aşamasına yönelik taşımacılık gereksinimlerini belirleyerek en etkin ve verimli biçimde plânlama süreci.
 • Toptan Fiyat Sözleşmesi

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.
 • Treyçek

  1) En az iki dingilli motorlu çekici ile üstüne farklı amaçlı ekipman veya kasa monte edilebilen şasiden oluşan, treyler çeken ticarî karayolu yük taşıma aracı (Amerikan İngilizcesinde Truck veya Semi-Trailer Truck, Britanya İngilizcesinde de Lorry veya Tractor Trailer kullanılmaktadır). 2) Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluşan araç dizisi, taşıt katarı.
 • Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH)

  İstanbul ve Çanakkale boğazlarında deniz trafiğini izleyerek, seyir emniyetini artırmak, kaza riskini azaltmak ve deniz çevresinin korunmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulmuş olan sistem.
 • Tek Blok Yön Modeli

  Ürünlerin uzun taraflarının aynı yöne bakacak şekilde yerleştirilmesi.
 • Tek Modlu Taşımacılık

  Yükün karayolu veya demiryolu gibi tek taşımacılık türü kullanılarak taşınması.
 • Tedârikçi Yönü

  Bir firmanın mal ve hizmetlerinin alındığı tedârikçiler tarafı.
 • Tedarikçi Yönlü Tedarik Zinciri Yönetimi

  Tedarik Zincirinin tedarikçiler tarafının yönetimi.
 • Topla ve Dağıt Araç Rotalama Problemi

  Dağıtım ve toplama işlemlerinin yapıldığı araç rotalama problemi
 • Tedârikçi

  Bkz: SupplierBkz: SupplierBkz: SupplierBkz: SupplierBkz: SupplierBkz: Supplier
 • Tedârikçi Yönetimli Envanter

  1) Müşteri tarafından gönderilen satış ve stok bilgisine bağlı olarak müşteri için tedârikçinin sipârişleri ürettiği sistem. 2) Tedârikçinin müşterilerinin yerleşim yerlerinde bulunan anlaşmalı stok alanlarındaki konsinye stokları yönetmekle yetkili olduğu bir tür tedârik zinciri bilgi paylaşım sistemi.
 • Tedarikçi Yönetimli İkmal

  Bkz: Vendor Managed InventoryBkz: Vendor Managed InventoryBkz: Vendor Managed InventoryBkz: Vendor Managed InventoryBkz: Vendor Managed InventoryBkz: Vendor Managed Inventory
 • Toptancı Hali

  Yasal düzenlemelerde yer alan asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, genellikle gıda ürünlerinin ayrı ayrı yahut birlikte toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yer.
© MARSLOGISTICS